Integracja społeczna

Centra Integracji Społecznej

Głównym zadaniem Centrów Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. Swoje zadania realizują poprzez liczne warsztaty zawodowe oraz zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin m.in. doradztwo zawodowe, rozwój osobisty, zajęcia planowania życia.

Jeśli jesteś osobą potrzebującą pomocy w wyżej wymienionym zakresie serdecznie zapraszamy!

W Poznaniu funkcjonują:

1)     Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka"- ul. Św. Wincentego 6/9; tel.: 61 668 23 00;

http://barka.org.pl/blog/2019/05/24/centrum-inetrgacji-spolecznej/

2)     Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne - ul. Bydgoska 6/7; tel.: 61 887 66 23;

http://www.pogotowiespoleczne.org.pl/index.php/program

3)     Stowarzyszenie "Etap" - ul. Wachowiaka 8a; tel.: 61 890 55 06;

http://www.cis-piatkowo.pl/

4)     Spółdzielnia Socjalna "Poznanianka" - os. Powstańców Warszawy 5D;
tel.: 507 213 454;

http://poznanianka.spoldzielnie.org/reintegracja-nowa/

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej