Izba wytrzeźwień

Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

Podstawowe informacje:

Osoby do Ośrodka doprowadzane są przez Policję i Straż Miejską w celu wytrzeźwienia. Podstawą takiego działania są przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Osobom w stanie nietrzeźwości udziela się niezbędnej pomocy medycznej lub jeżeli wymaga tego stan zdrowia przewozi się do zakładu opieki zdrowotnej. Przewozu dokonują podmioty realizujące zadania na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także pogotowie ratunkowe.

W Ośrodku przebywają osoby w stanie nietrzeźwości, które:

  • znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu lub swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie zdrowia i życia wobec innych osób
  • dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy

Doprowadzający osobę w stanie nietrzeźwości sporządza protokół doprowadzenia w celu wytrzeźwienia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby doprowadzonej do Ośrodka dane tej osoby niezwłocznie sprawdza i potwierdza doprowadzający.

Podstawą przyjęcia osoby doprowadzonej do Ośrodka jest wynik badania na zawartość alkoholu w organizmie tej osoby wskazujący na stan nietrzeźwości. Osoba doprowadzona do Ośrodka poddawana jest niezwłocznie badaniom lekarskim. 

Osoba doprowadzona do Ośrodka pozostaje tam, aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny.

 Kontakt: Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, ul. Podolańska 46, Poznań, tel.: 61 841 71 77

Za jednorazowy pobyt w Ośrodku należy zapłacić 250 zł.

W przypadku nieuregulowania należności zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne, które prowadzi Poznańskie Centrum Świadczeń.

Wszystkie informacje dot. ponoszenia opłat za pobyt w ODON znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-za-pobyt-w-osrodku-dla-osob-nietrzezwych,361529/

Kontakt: Poznańskie Centrum Świadczeń

ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, tel. POZNAŃ KONTAKT 646 33 44

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej