Poznań dla osób z niepełnosprawnościami

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Miasto Poznań konsekwentnie zmienia się dla nich z miesiąca na miesiąc - wprowadzając nowe programy, poprawiając dostęp do przestrzeni publicznej oraz informacji.

Na zdjęciu panorama Poznania, w centrum widać ratusz i dachy kamienic - grafika artykułu
Miasto Poznań od kilku lat konsekwentnie zmienia przestrzeń publiczną tak, by była ona przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W ten sposób chciano zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami.

- Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypomina, jak ważna jest dostępność do wszystkich miejskich usług - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. - Dlatego konsekwentnie zmieniamy Poznań na lepsze, by stworzyć miasto, w którym dobrze się żyje każdemu, niezależnie od stopnia sprawności. W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim osobom z niepełnosprawnościami zdrowia i siły do pokonywania codziennych trudności. Mam nadzieję, że otaczający nas świat będzie coraz bardziej otwarty na Państwa potrzeby.

Przestrzeń dostosowana do potrzeb

Miasto Poznań od kilku lat konsekwentnie zmienia przestrzeń publiczną tak, by była ona przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej sprawności. Wprowadza tzw. Standardy Dostępności - czyli zbiór wytycznych, które są stosowane w planowaniu i realizowaniu nowych inwestycji lub remontów. Są one oparte o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami, seniorów, przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów.

Nad dostępnością przestrzeni miejskiej czuwa Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, powołana rok temu koordynatorka ds. dostępności Urzędu Miasta Poznania oraz koordynator ds. dostępności przestrzeni publicznej zatrudniony w Zarządzie Dróg Miejskich. Wraz z pełnomocniczką prezydenta miasta ds. osób z niepełnosprawnościami opiniują koncepcje i projekty inwestycji miejskich - sprawdzają, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i konsultują je z projektantami.

Urząd Miasta Poznania cały czas szkoli swoich pracowników m.in z dostępności multimediów czy savoir-vivre'u wobec osób z niepełnosprawnościami. Na szkolenia zapraszani są także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Urząd przygotował także Raport o zapewnieniu dostępności oraz Deklarację dostępności, która zgodnie z przepisami, jest co roku aktualizowana.

Projekty inwestycji miejskich są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Poznań był też pierwszym dużym miastem, które masowo zaczęło kupować nowoczesny niskopodłogowy tabor autobusowy. Obecnie wszystkie autobusy jeżdżące liniowo są niskopodłogowe.

Na linii tramwajowej na Naramowice po raz pierwszy w kraju zamontowano na przystankach urządzenia naprowadzające dla osób niewidomych - Totupoint. Cała baza tych niezwykle potrzebnych urządzeń na terenie Poznania znajduje się w linku: totupoint.pl/. Jest ich 187, m.in. w budynkach urzędu miasta, uczelni wyższych, przy makietach dla osób niewidomych i w instytucjach kultury.

Wyjątkowym miejscem na mapie Poznania jest też Biuro Poznań Kontakt - połowa zatrudnionych tam pracowników to osoby z niepełnosprawnościami. Biuro pełni rolę miejskiego call center. Informuje o miejscu, czasie, trybie, koniecznych dokumentach czy drukach i opłatach związanych z załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta Poznania. Pośredniczy też w rezerwacji wizyt w urzędzie. Podczas poprzedniej fali pandemii to tam mogli dzwonić poznaniacy i poznanianki, którzy chcieli zarejestrować się na szczepienia. Pracują tam także osoby znające język ukraiński, dzięki czemu mieszkający w Poznaniu cudzoziemcy mają łatwiejszy kontakt z urzędem.

Informacja dostępna dla każdego

Niezwykle istotną kwestią dla osób o obniżonej sprawności jest dostępność do informacji. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku tworzone są specjalne makiety dotykowe, a osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać z miejskich stron internetowych. Urząd Miasta zapewnia także osobom niewidzącym możliwość korespondencji w alfabecie punktowym - adresat otrzymuje odpowiedź w alfabecie Braille'a. Miejskie strony internetowe dostosowane są do potrzeb osób niesłyszących - można tam znaleźć filmy z tłumaczem polskiego języka migowego. Natomiast dla osób o obniżonej sprawności intelektualnej tworzone są specjalne "Teksty Łatwe do Czytania". Powstały one z myślą o osobach, które mają trudności z przeczytaniem i zrozumieniem tekstów o skomplikowanej treści. Działa też osobny miejski wortal niepelnosprawnosc.pl , który promuje działania wspierające integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Więcej o tekstach łatwych do czytania: poznan.pl/

Z pomocą dla rodzin

Poznań dofinansowuje działalność 9 warsztatów terapii zajęciowej, pomaga osobom z niepełnosprawnością w dostępie do sprzętu i turnusów rehabilitacyjnych. Miasto Poznań zleciło też organizacji pozarządowej prowadzenie dwóch mieszkań treningowych z siedmioma miejscami. Łącznie z różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych z niepełnosprawnościami skorzystało w 2020 roku 45 osób, którym zapewniono też niezbędne usługi specjalistyczne.

W Poznaniu działa też program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - który zapewnia tej grupie społecznej warunki do rozwoju, nauki, pracy i uczestnictwa w kulturze. Miasto wspiera również członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami.

Łatwiejszy dostęp do opieki medycznej

Budynek prowadzonego przez Miasto Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem znajduje się podjazd, w drzwiach nie ma progów, a winda jest odpowiednia dla pacjentów na wózkach oraz niewidzących. Toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W POSUM znajduje się Punkt Profilaktyki Intymnej 24h, w którym pomoc znajdą pacjentki i pacjenci niezależnie od stopnia sprawności. Od samego początku był on dostępny dla poznanianek z niepełnosprawnością narządu ruchu czy intelektualną, słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących i głuchych. W 2021 roku projekt został jednym z laureatów konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami". W pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami są najważniejsze obiekty sportu i kultury: Stadion Miejski, Termy Maltańskie, Centrum Kultury Zamek, Teatr Nowy, Biblioteka Raczyńskich czy Brama Poznania.

Więcej o Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami: poznan.pl/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych

AW

sieci społecznościowe