Chrońmy płazy

Wiosna to czas, gdy płazy wędrują z miejsc zimowania do rozrodu. Podczas przemieszczania się narażone są na wiele niebezpieczeństw, jak np. przejechanie przez samochód. Dlatego też w miejscach największych migracji tych zwierząt należy zachować szczególną czujność. 

Zdjęcie poglądowe przedstawia zieloną żabę siedzącą na kamieniu - grafika artykułu
Masowa migracja płazów do miejsc rozrodu trwa mniej więcej od 15 marca do 15 kwietnia

Masowa migracja płazów do miejsc rozrodu trwa mniej więcej od 15 marca do 15 kwietnia. W tym czasie można spotkać stada żab przemieszczających się np. na drugą stronę ulicy, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć rozjechania zwierzęcia. 

Wydział Klimatu i Środowiska UMP podejmuje działania mające na celu ograniczenie śmiertelności płazów. Współpracuje z herpetologami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także Biurem Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządem Dróg Miejskich oraz Zakładem Lasów Poznańskich. Według badań herpetologów miejsca w Poznaniu, gdzie jest największa migracja żab, to:

  • ul. Warmińska (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego, aż do parkingu przy torze żużlowym Golęcin)
  • ul. Ku Dębinie (od parkingu przy ulicy Piastowskiej, aż do siedziby Zakładu Lasów Poznańskich)
  • dojazd do ROD Kolejarz - Edwardowo (od skrzyżowania ulic Jana Brzechwy, Leśnych Skrzatów, Strzegomska)
  • zjazd z ulicy Bukowskiej w ulicę Radarową

Na tych obszarach należy zachować wyjątkową czujność oraz zmniejszyć prędkość. 

Poznań dba o płazy

Miasto już od wielu lat prowadzi działania mające na celu ochronę płazów w Poznaniu. W 2011 r. powołano użytek ekologiczny "Traszki Ratajskie" w celu ochrony stanowisk zagrożonych gatunków płazów objętych ścisłą ochroną: traszki zwyczajnej, grzebiuszki ziemnej oraz kilku gatunków ropuch i żab. Również na powołanych później użytkach, np. "Bogdanka I" i "Bogdanka II", "Wilczy Młyn" i innych, płazy podlegają dodatkowej, pozaustawowej ochronie.

W ubiegłym roku na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" wykonano inwestycję polegającą na wykorzystaniu wód opadowych. Deszczówka z powierzchni dachów budynku Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego na Osiedlu Tysiąclecia nr 43 w Poznaniu doprowadzana jest rurociągiem grawitacyjnym do dwóch stawów na terenie użytku. W tym celu wykonany został system kanalizacji deszczowej wokół budynku szkoły, zbierający wody opadowe z powierzchni dachów. Trafiają one rurociągiem do systemu połączonych ze sobą stawów. Inwestycja ta niewątpliwie przyczyniła się do poprawy stosunków wodnych: zwiększenia retencji i zasilania wód gruntowych przy obecnie nasilających się warunkach suszy, a także poprawiła warunki siedliskowe żyjących na terenie użytku ekologicznego płazów.

W tych rejonach także rozpoczęły się już migracje traszek. Dlatego w szczególności rowerzyści powinni zwracać uwagę na płazy i zachować ostrożność. 

Regularnie czyszczone i przygotowywane na okres godowy płazów są zbiorniki wodne na terenie parku Cytadela. Chodzi szczególnie o ropuchę zieloną i szarą, które w marcu wybudzą się z zimowego snu i rozpoczną okres godowy. W tym roku woda została wypompowywana z Ogrodu Wodnego. Po dokładnym oczyszczeniu dna z zalegających osadów, został on ponownie napełniony.

Zarówno Ogród Wodny, jak i Rosarium są siedliskami chronionych gatunków płazów, dlatego należy cyklicznie je czyścić. Również z uwagi na ich lokalizację w pobliżu drzew. Sadzawki zanieczyszczane są m.in. pyłkami i liśćmi. Zdarza się też, że na dnie lądują rzeczy wyrzucane przez ludzi. Zbiorniki te są płytkie, przez co woda szybko się nagrzewa, tworząc warunki korzystne dla rozwoju różnych mikroorganizmów, ale nie dla ryb.

Z uwagi na bezpieczeństwo chronionych zwierząt Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje, by nie wchodzić do sadzawek, nie wprowadzać tam zwierząt domowych ani nie wrzucać żadnego sprzętu, np. zabawek dla dzieci czy modeli pływających.

Zbiornik w Rosarium czyszczony jest raz na 3 lata, natomiast w Ogrodzie Wodnym co roku. Wszystkie prace odbywają się przy udziale ichtiologów i herpetologów z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

O płazach pamiętają także wykonawcy miejskich inwestycji.  Prace na fragmencie remontowanej trasy kórnickiej przylegającym do użytku ekologicznego zostały przełożone. Na tym odcinku wykonane zostaną wczesną wiosną, by nie zakłócać snu zimowego płazów. Działania prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

PD

sieci społecznościowe