Co się zmieni w 2019 roku w komunikacji publicznej?

Zmiana numeracji autobusów, częstsze kursy linii tramwajowych i czytelniejsze rozkłady jazdy - to tylko niektóre ze zmian w transporcie publicznym, jakie zajdą po 1 stycznia 2019 roku.Przyszły rok będzie kolejnym, w którym przeznaczone zostaną duże pieniądze na remonty torowo-sieciowe. Zarezerwowano na ten cel 26 mln zł.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się numeracja dziennych linii autobusowych na terenie Poznania - grafika artykułu
Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się numeracja dziennych linii autobusowych na terenie Poznania

Zmiana numeracji

Od 1 stycznia 2019 roku miejskie, dzienne linie autobusowe otrzymają nową numerację - przed obecnym numerem pojawi się jedynka. Tym samym, na wszystkich liniach organizowanych przez ZTM, autobusy będą miały trzycyfrowe numery linii. System będzie bardziej przejrzysty, czytelny i zrozumiały - nie tylko dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej, ale i dla przyjezdnych.

Przed dotychczasowymi numerami linii autobusowych miejskich pojawi się jedynka. Na przykład - obecna linia nr 64 stanie się linią nr 164, linia nr 85 - linią 185 itd. Nastąpi to z początkiem 2019 roku. Jednak w przypadku uruchamiania nowych linii w 2018 roku, otrzymają one już nowe numery.

Zmiana numeracji to rozwiązanie perspektywiczne, ze względu na wzrost liczby linii autobusowych, których numery coraz bardziej zbliżają się do obecnie wykorzystywanego zakresu numeracji linii tramwajowych. Jednocześnie, przy zwolnieniu zakresu numeracyjnego obecnych linii autobusowych, można będzie uporządkować numerację linii tramwajowych specjalnych, czy tymczasowych.

Nie jest zakładana zmiana numeracji stałych linii tramwajowych - zmiany wprowadzane w 2019r. dotyczyć będą jedynie linii autobusowych.

Zmiana numeracji nie odbędzie się w ciągu jednego dnia. Zakładany jest etap przejściowy, który może potrwać trzy-cztery miesiące.  W tym czasie oba systemy będą równolegle funkcjonować.

Już od 2 stycznia wprowadzone zostaną stałe zmiany w komunikacji tramwajowej w soboty oraz w piątkowe wieczory - na liniach nr 6, 12, 16 i 17 pojawi się więcej kursów. W piątki, w godzinach od ok. 18:30 do 23:00, tramwaje linii nr 16 kursować będą co 10 minut. W soboty tramwaje linii nr 6, 12 i 17 (w godzinach od 11:00 do 20:00) kursować będą co 10 minut. Dodatkowo, linia nr 16  kursowała będzie co 10 min w godzinach od 11:00 do 23:00 (obecnie od 11:00 do 20:00).

Z uwagi na dojazdy studentów i komfort podróżowania pozostałych pasażerów, w niedziele poprzedzające dni nauki na poznańskich uczelniach w godzinach od 15:00 do 23:00 co 10 minut kursować będą linie nr 6 i 12 (dodatkowe kursy pojawią się również, gdy ostatnim dniem wolnym przed dniami nauki na uczelniach jest dzień inny niż niedziela).

Więcej na temat zmiany numeracji można przeczytać na stronie http://www.poznan.pl/mim/info/news/zmiana-numeracji-poznanskich-linii-autobusowych-od-nowego-roku,119462.html

Czytelniejsze rozkłady

Od stycznia rozpocznie się wymiana rozkładów jazdy na przystankach. Na prośbę pasażerów nowe rozkłady będą czytelniejsze i ładniejsze.

Godziny odjazdów wypisane będą większą czcionką, a poszczególne godziny zostaną oddzielone poziomymi paskami ułatwiającymi czytanie informacji (naprzemiennie pasek w kolorze szarym i białym). Wykaz przystanków na trasie będzie umieszczony w lewej części rozkładu - to umożliwi bardziej intuicyjne odczytywanie godzin odjazdów jako kluczowej informacji. Zmieniona zostanie wielkość czcionek w legendzie, dzięki temu łatwiej będzie można znaleźć dopiski informujące o wariantowych kursach. Wszystkie rozkłady jazdy drukowane będą na białych kartkach, bez żadnych dodatkowych elementów graficznych.

Zmiana rozkładów jazdy prowadzona będzie równocześnie ze zmianą numeracji miejskich, dziennych linii autobusowych - więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: http://www.poznan.pl/mim/info/news/zmiana-numeracji-poznanskich-linii-autobusowych-od-nowego-roku,119462.html

Wymienianie wymiany rozkładów jazdy na przystankach (podobnie jak zmiany numeracji linii autobusowych) zajmie kilka miesięcy.

Przystanki na żądanie

Aby lepiej dostosować sieć przystanków do ruchu pasażerskiego i zwiększyć płynność przejazdu autobusów, już od 1 stycznia 2019 roku ponad 20 dotychczasowych przystanków stałych zostanie przekształconych w przystanki "na żądanie". Oznacza to, że kierowca autobusu nie zatrzyma się na nich, jeśli żaden z pasażerów nie zasygnalizuje, że chce wysiąść, a na przystanku nie będzie widocznych żadnych osób.

Listę przystanków można znaleźć tutaj: https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/od-stycznia-2019-roku-wiecej-przystankow-na-zadanie

Równocześnie od nowego roku dotychczasowe przystanki Umultowska n/ż (znajdujące się na ulicy Połabskiej) zostaną przekształcone w przystanki stałe.

Uwaga: przystanki "na żądanie" są wliczane do opłaty za przejazd z tPortmonetki, są również uwzględniane przy okresowych biletach trasowanych.

Dodatkowe autobusy

Od 7 stycznia na odcinku od Daszewic do Poznania uruchomione zostaną dodatkowe kursy w dni robocze: z pętli w Daszewicach: godz. 10.46, 12.26 oraz 13.46, z pętli Starołęka: godz. 10:00, 11:25, 13:00 oraz 18:50 (kurs do pętli w Kamionkach).

Jednocześnie zmienione zostaną godziny odjazdów części kursów - szczegóły na stronie: https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/dodatkowe-kursy-autobusow-linii-nr-527-do-daszewic

Od soboty, 5 stycznia 2019 r. wprowadzone zostaną także zmiany w funkcjonowaniu komunikacji na terenie gminy Komorniki.

https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/wydluzenie-linii-nr-710-do-ul-kolumba-w-komornikach-oraz-zmiana-rozkladu-jazdy-linii-nr-716

Górny Taras Rataj

2 stycznia rozpocznie się kolejny etap prac przy przebudowie trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj i w rejonie ronda Żegrze. Wiążę się ze zmianami w komunikacji publicznej. Od 2 stycznia nastąpi wstrzymanie ruchu tramwajów na Górnym Tarasie Rataj na odcinku od os. Lecha (tunel Franowo) do przystanku Żegrze I. W zamian zostanie wzmocniona autobusowa komunikacja zastępcza.

Od środy tramwaje linii nr 17 kursować będą trasą Kórnicką do Franowa. Wzmocniona zostanie komunikacja zastępca - autobusy linii autobusowej za tramwaj T1 w dni robocze (w godz. 6:00 - 19:00) kursować będą około co 5-6 minut, a w soboty i niedziele - co 10 minut.

Linia nr 17

OGRODY - Dąbrowskiego - Fredry -  ... - Trasa Kórnicka - FRANOWO

Linia T1

RONDO STAROŁĘKA - Hetmańska - Żegrze - Chartowo - OS. LECHA - Chartowo - Żegrze - Hetmańska - RONDO STAROŁĘKA

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ZTM: https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/przebudowa-trasy-tramwajowej-na-gornym-tarasie-rataj-siedemnastka-bedzie-dojezdzac-do-franowa-zwiekszona-zostanie-czestotliwosc-kursowania-autobusow-linii-t1

Nowe Gammy

Od 20 grudnia po Poznaniu jeździ pierwszy z pięćdziesięciu nowoczesnych tramwajów Moderus Gamma. Do Nowego Roku włącznie będzie on kursował na trasie linii nr 16. Od 2 stycznia 2019 r. do normalnej obsługi komunikacyjnej włączone zostaną dwa kolejne takie tramwaje. Będą one woziły pasażerów linii 17 i 18. Pozostałem 47 tramwajów będzie się sukcesywnie pojawiać w kolejnych miesiącach. Zastąpią one najstarsze składy (7 - 105Na , 3 - 105Na wahadłowe i 30 - GT-8D, czyli tzw. helmutów).

RB