Elewacja szkoły przy ul. Różanej odzyska historyczną świetność

Kolejna elewacja zabytkowego gmachu Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu zostanie wyremontowana. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy następnego etapu robót. Dzięki temu ponad stuletni budynek u zbiegu ulic Różanej i Niedziałkowskiego odzyskuje dawny blask. Wcześniej odnowiona została elewacja zachodnia i północna szkoły oraz wschodnia sali gimnastycznej.

Galeria zdjęć przedstawia budynek szkoły z góry. - grafika artykułu
Kolejna elewacja zabytkowego gmachu Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu zostanie wyremontowana/ fot. PIM

Budynek Zespołu Szkół nr 5 jest obiektem zabytkowym, nawiązuje w swej architekturze do budownictwa renesansowego i barokowego. Podobnie jak odnowione już elewacje, wschodnia także potrzebuje działań, które przywrócą jej dawną świetność. Tynki i detale są zabrudzone, mają widoczne ubytki. Zniszczone jest przyziemie arkad, a słupy pomalowane farbą, którą należy usunąć. Dzięki zbliżającej się inwestycji elewacja zostanie przywrócona do pierwotnej postaci.

Zakres podstawowy zadania obejmuje ścianę wschodnią na dziedzińcu szkoły - tynk przejdzie remont i konserwację. Wszelkie rysy, pęknięcia i ubytki w murze zostaną naprawione. Wykonana zostanie również izolacja przeciwwilgociowa ściany fundamentowej.

Podobnie jak w poprzednim etapie, szkoła zyska też nowe okna, które będą nawiązywać kolorem niebieskim do zabytkowych pierwowzorów. Wymienione zostaną parapety wewnętrzne. Przewidziane są również prace konserwacyjne zabytkowej stolarki drzwiowej.

Gzymsy będą wzmocnione i naprawione. Wykonawca zajmie się również renowacją i konserwacją detali architektonicznych, które zdobią gmach. Przywróci życie także zegarowi na ścianie budynku oraz dzwonkowi, który dawniej przywoływał uczniów na lekcje. Aktualnie oba urządzenia są niesprawne, ale odzyskają dawną świetność. Zachowane elementy kute wykonane z metalu najpierw będą dokładnie wyczyszczone, a później nabiorą popielatego koloru. Przywrócony mechanizm zegara zostanie wyeksponowany w przeszklonej gablocie. Przewidziany jest także demontaż starych lamp na elewacji i zastąpienie ich nowymi.

W zakres zadania wchodzi również renowacja filarów podcienia arkadowego, które zostaną oczyszczone, a wszelkie ubytki uzupełnione. Będą one ujednolicone kolorystycznie. Ławki w podcieniach zostaną odnowione, wykonawca zamontuje również drewniane siedziska.

Ogłoszony przetarg uwzględnia także tzw. prawo opcji, czyli możliwość rozszerzenia zadania o dodatkowy zakres. Pierwsza możliwość obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie elewacji północnej i wschodniej, tzw. domku woźnego. Druga możliwość w ramach prawa opcji to renowacja ścian i sufitu w podcieniach arkad od strony dziedzińca (dotyczy elewacji wschodniej i elewacji południowej). Decyzja o wykorzystaniu prawa opcji będzie zależna od możliwości finansowych miasta.

Zainteresowane podmioty, które chcą podjąć się zadania, mają czas na składanie ofert do 30 maja.

PIM

sieci społecznościowe