Gospodarka odpadami - ruszają konsultacje

Miasto rozpoczyna budowę nowego systemu gospodarki odpadami - takiego, który będzie odpowiadał na indywidualne potrzeby mieszkańców i mieszkanek Poznania. Jak powinien wyglądać odbiór śmieci? 1 lipca ruszają konsultacje społeczne, podczas których każdy może zaproponować własną odpowiedź na to pytanie.  

Na zdjęciu cztery różnokolorowe pojemniki na odpady stojące w rzędzie obok siebie - grafika artykułu
Zgłoś uwagi!

Nowe rozwiązania, dotyczące zasad odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku, które mogłyby zostać wprowadzone na terenie Poznania od drugiej połowy 2022 r., powinny być wypracowane wspólnie z mieszkańcami.

W związku z tym od 1 lipca ruszają konsultacje społeczne - bazą do rozmów są uchwały, które dotychczas regulowały te kwestie.

Każdy może przesłać swoje uwagi i w ten sposób przyczynić się do wprowadzania w naszym mieście zmian, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Przesłane propozycje będą szczegółowo analizowane pod kątem możliwości ich wprowadzenia - z uwzględnieniem aspektów zarówno ekonomiczno-finansowych, jak i formalno-prawnych.

Bardzo ważne będą zwłaszcza opinie dotyczące:

  • wymagań dotyczących miejsc gromadzenia odpadów;
  • utrzymania tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • udostępnienia pojemników i worków w celu realizacji odbioru odpadów komunalnych;
  • gromadzenia odpadów wystawkowych w kontenerach (dotyczy właścicieli nieruchomości wielorodzinnych);
  • funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
  • częstotliwości odbioru odpadów komunalnych;
  • wymagań dotyczących sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych;
  • zasad utrzymania czystości w przestrzeni publicznej,
  • zasad w zakresie utrzymania zwierząt domowych i prowadzenia deratyzacji,
  • zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Konsultacje społeczne potrwają od 1 do 31 lipca 2021 r. Więcej informacji: https://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/inne,p,38117,38125.html

AW