Na Łacinie powstanie nowy park. Ogłoszono konkurs

Stworzenie koncepcji zielonego i otwartego dla wszystkich miejsca spotkań - to wyzwanie, przed jakim staną studenci poznańskich uczelni w ramach ogłoszonego właśnie konkursu architektonicznego. Zebrane pomysły posłużą za inspiracje do późniejszych projektów realizacyjnych. To kolejny krok do powstania nowego parku

Galeria zdjęć przedstawia konferencję prasową poświęconą powstaniu parku na Łacinie. Na pierwszym planie widać grupę osób, w tle bloki i teren, na którym ma powstać park. - grafika artykułu
Na Łacinie powstanie nowy park. Ogłoszono konkurs

Łacina to jedno z najszybciej rozwijających się miejsc w stolicy Wielkopolski. Miasto Poznań razem z parafią Łacina i Fundacją Zakłady Kórnickie podjęło inicjatywę stworzenia tam nowego parku. 

- Kwestia zieleni zwłaszcza w tym miejscu jest dla nas bardzo ważna i jako władze miasta jesteśmy zdeterminowani, żeby ten pomysł zrealizować. Liczymy, że studencki konkurs architektoniczny pozwoli nam poznać ciekawe rozwiązania, które będą dla projektantów wskazówką, co warto przenieść na deskę kreślarską  - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Teraz na temat tego, co dokładnie może powstać pomiędzy trasą kórnicką a ulicą Andrzeja Sobczaka, wypowiedzą się młodzi projektanci. 

- Konkurs adresujemy do studentów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Poznańskiej. Dla uczestników przewidzieliśmy pulę nagród w wysokości 20 tys. zł - zaznacza Katarzyna Podlewska, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP. 

Ich zadaniem będzie stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzeni wyraźnie akcentującej zieleń i ekologię, z dużym udziałem powierzchni przepuszczalnych. Miejsce to ma zachęcać do spotkań i integracji. Uczestnicy konkursu powinni też wziąć pod uwagę planowaną lokalizację Centrum Duszpasterskiego oraz wyniki konsultacji społecznych.

Termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie mija 29 marca, zaś prace studenci będą mogli przesyłać do 29 maja. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu. W oparciu o pomysły stworzony zostanie projekt realizacyjny nowego parku inspirowanego koncepcją tzw. ogrodów św. Franciszka, które powstają przy zaangażowaniu lokalnej społeczności. Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,42605.html

Inicjatorom stworzenia parku zależy na włączeniu wszystkich grup społecznych w jego powstawanie, dlatego etap projektowy poprzedziły szerokie konsultacje, prowadzone wspólnie przez Miasto i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. W części ankietowej swoje zdanie wyraziło ponad 1700 osób. Druga część konsultacji przeprowadzona została w formie trzech spotkań dla mieszkańców Łaciny i jego najbliższej okolicy, które odbyły się w lokalnej kawiarni.

- Na Łacinie brakuje miejsca, w którym rodzice, dzieci czy seniorzy mogą spędzać czas wolny. Park pomoże uzupełnić tę lukę. Da mieszkańcom okazję do spotkań, także międzypokoleniowo - dodaje Marek Sternalski, radny Miasta Poznania.
Na części terenu pomiędzy trasą kórnicką a ulicą Andrzeja Sobczaka może powstać Centrum Duszpasterskie. Ma to być miejsce spotkań, otwarte dla każdego, które będzie uzupełniać się z parkiem, gdzie obcując z przyrodą będzie można się wyciszyć i odpocząć.

- Parafia, oprócz tego, że łączy ludzi religijnie, to jest także organizacją społeczną. Dlatego bardzo nam zależało na tym, żeby w tym miejscu stworzyć zieloną przestrzeń dostępną dla każdego, a nie tylko dla osób wierzących - podkreśla ks. Radek Rakowski, proboszcz parafii Łacina.

JZ