PODZIĘKOWANIA DLA DARIUSZA JĘDRASZAKA

Dzisiaj, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, prezydent Ryszard Grobelny, jego zastępcy, dyrektorzy wydziałów, radni i pracownicy UM podziękowali odchodzącemu sekretarzowi miasta Dariuszowi Jędraszakowi za duże zaangażowanie w pracy na rzecz sprawnego funkcjonowania Urzędu i umacniania samorządu. Wśród obecnych nie zabrakło również przedstawicieli Komisji Samorządowej Rady Miasta, o której powstanie Dariusz Jedraszak osobiście zabiegał.
Prezydent na pożegnanie wręczył swojemu byłemu współpracownikowi upominek - skórzaną teczkę. Dariusz Jędraszak zrewanżował się również drobnym upominkiem, a następnie przekazał swojemu następcy, Piotrowi Kołodziejczykowi, klucze do gabinetu Sekretarza Miasta.

sieci społecznościowe