Poznań dostępny 2019 - znamy zwycięzców!

Wyjątkowy cykl pokazów filmowych w CK Zamek oraz kompleksowy system informacji o dostępności Bramy Poznania - to dwa projekty, które kapituła konkursu "Poznań dostępny - 2019" nagrodziła pierwszymi miejscami. Nagrodzone inicjatywy pomagają jeszcze bardziej przystosować miasto do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Złota Ryczka trafiła do Centrum Kultury Zamek - za cykl pokazów filmowych "Obrazy wrażliwe" - grafika artykułu
Złota Ryczka trafiła do Centrum Kultury Zamek - za cykl pokazów filmowych "Obrazy wrażliwe"

Konkurs "Poznań dostępny" powstał, by promować dobre praktyki i inspirować do działań na rzecz szeroko rozumianej dostępności miasta dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. W tym roku Kapituła przyznała nagrody w dwóch obszarach: "Dostępna kultura i sport" oraz "Innowacje". Przyznano też dyplomy i po raz pierwszy symboliczne Złote, Srebrne i Brązowe Ryczki za  zajęcie I, II, III miejsca.

- Ryczka to przedmiot uniwersalny, mocno wpisany w poznańską tożsamość, pomocny w codziennych, domowych czynnościach, ułatwiający życie - wyjaśnia Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. osób z niepełnosprawnościami. - Zwycięzcy naszego konkursu również wprowadzają ważne udogodnienia i ułatwienia, dzięki którym codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami staje się prostsze i lepiej dopasowane do ich potrzeb.

W pierwszej z kategorii Złota Ryczka trafiła do Centrum Kultury Zamek - za cykl pokazów filmowych "Obrazy wrażliwe", Srebrna - do Teatru Animacji, którego spektakle docenili jurorzy, a Brązowa - do Muzeum Archeologicznego, za projekt "Przeszłość w murach zapisana - historia Pałacu Górków w Poznaniu". 

W kategorii "Innowacje" najlepsze okazało się CKT Trakt, które zdobyło Złotą Ryczkę za System informacji o dostępności Bramy Poznania. Srebrną Ryczkę otrzymało Stowarzyszenie Edukacyjne MCA za "Atlas dla kultury", a Brązową - CK Zamek za "Teatr Powszechny". Wyróżnienia trafiły do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego za aplikację MyMPK oraz do Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej za "Poznańską Mapę Barier".

Pokazy filmów, spektakle i audioprzewodnik

Zwycięski projekt CK Zamek "Obrazy wrażliwe" to cykl filmowy, prezentujący kino społeczne, poruszające lokalne i globalne problemy. Pozwala obejrzeć nagradzane na najlepszych festiwalach filmy z całego świata. Wszystkie pokazy są z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących. Każdy film poprzedza wprowadzenie tłumaczone na polski język migowy. Osobom z niepełnosprawnością wzroku organizatorzy zapewniają asystę w poruszaniu się w przestrzeni CK Zamek oraz w dotarciu do budynku z najbliższego otoczenia. Dodatkowo pół godziny przed każdym pokazem asystent czeka na widzów przed głównym wejściem do budynku.W 2019 roku kino pokazało 6 filmów dostosowanych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Łącznie odwiedziło je około 600 osób, a 60 proc. z tej grupy mogło uczestniczyć w pokazach dzięki dostępnościowym udogodnieniom. W 2020 roku planowana jest kontynuacja cyklu. 

Srebrna Ryczka dla Teatru Animacji to zasługa spektakli "Nic, dzika mrówka, Adam i Ewa" oraz "Halo Kosmos". Autorką obu jest Malina Prześluga-Delimata, zwyciężczyni tegorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. Pierwsze z przedstawień to tekst, który autorka postanowiła opowiedzieć wyłącznie za pomocą słów, dźwięków, zapachów i drgań. Wykorzystano do tego zaawansowany technologicznie mikrofon binauralny oraz zestawy słuchawkowe, które przenoszą odbiorców w samo centrum wydarzeń. Sztuka "Halo Kosmos!" również została napisana jako zmysłowisko - wydarzenie, które zamiast wzroku angażuje zmysły słuchu, dotyku i zapachu. 

Muzeum Archeologiczne otrzymało Brązową Ryczkę za fabularyzowany audioprzewodnik dla rodzin z dziećmi - także tymi z dysfunkcją wzroku lub słuchu: "Przeszłość w murach zachowana - historia Pałacu Górków w Poznaniu". Jednym z podstawowych założeń projektu było przełamywanie barier społecznych. Przygotowano osobny scenariusz ścieżki zwiedzania, uwzględniający potrzeby dzieci. Dla osób z dysfunkcją słuchu zakupiono pętle wzmacniające, w które zaopatrzono urządzenia pełniące rolę audioprzewodnika. Dla zwiedzających z dysfunkcją wzroku opracowano skrypt audiodeskrypcji i wykonano nagranie. Wszelkie treści zostały przetłumaczone również na język angielski. 

Innowacje, które zmieniają Poznań

W kategorii "Innowacje" kapituła doceniła Złotą Ryczką System informacji o dostępności Bramy Poznania. Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością zostały zamieszczone na stronie internetowej placówki już w 2015 roku.  Rok później zostały opracowane przewodniki "krok po kroku" dla opiekunów dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz z myślą o dorosłych osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie strona internetowa Bramy Poznania ma osobną zakładkę "Dostępność", która skupia wszystkie informacje o udogodnieniach, ale też ograniczeniach w przestrzeni. W 2019 r. wydano też ulotki dla osób z niepełnosprawnościami. Opublikowano mapę dostępności przestrzeni Bramy Poznania, a w holu głównym budynku stanęła tablica dostępności, informująca o wszystkich  udogodnieniach. 

"Atlas dla kultury", który zapewnił Stowarzyszeniu Edukacyjnemu MCA Srebrną Ryczkę, to przejrzysta instrukcja wyjaśniająca, jak organizować wydarzenia kulturalne tak, by były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera wytyczne dotyczące różnych placówek i rodzajów wydarzeń, podstawowe zasady komunikacji a także przejrzyste wyjaśnienia napisane przez osoby z niepełnosprawnościami.

Brązową Ryczką kapituła nagrodziła "Teatr Powszechny" CK Zamek. To długofalowy program realizowany od 2016 roku. Jego wyjątkowość polega na zaproszeniu do współpracy środowisk, które w swej pracy teatralnej korzystają z narzędzi pierwotnie używanych w celach terapeutycznych jako sposób pokonywania ograniczeń. Obecnie w ramach "Teatru powszechnego" działają trzy grupy teatralne. Każda z nich przygotowuje raz do roku premierę, a także prezentuje spektakle wyprodukowane w poprzednich sezonach.

Wyróżniona aplikacja MyMPK powstała przy współpracy z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym Wielkopolska Jednostka Wojewódzkai może być wykorzystywana przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Pomaga im w sprawniejszym korzystaniu z komunikacji miejskiej. Poznańska Mapa Barier, która również zdobyła wyróżnienie, to projekt naukowo-badawczy. Jego głównym założeniem jest określenie poziomu dostępności poznańskich przestrzeni publicznych i jednoczesne wskazanie obszarów dysfunkcyjnych. Badania uwzględniają szczególne potrzeby grup o ograniczonej mobilności, np. osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych. 

AW

sieci społecznościowe