Weź udział w wyborach do rad osiedli!

24 marca odbędą się wybory do poznańskich rad osiedli. Warto wziąć udział w głosowaniu i wybrać swoich reprezentantów. Kolejna taka szansa będzie dopiero za 4 lata. Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do zmian w naszym najbliższym otoczeniu. Rady Osiedli mają do swojej dyspozycji spory budżet i duże możliwości działania.

24 marca odbędą się wybory do poznańskich rad osiedli
24 marca odbędą się wybory do poznańskich rad osiedli

- Zachęcamy mieszkańców naszego miasta, aby wzięli udział w wyborach. Dla władz miasta rady osiedli to ważny partner. Po reformie jednostek pomocniczych sprzed 8 lat, w której również miałem zaszczyt współuczestniczyć, rady osiedli znacznie zwiększyły swój udział w życiu miasta - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Jednostki pomocnicze mają do dyspozycji większe fundusze i kompetencje w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Widzimy to w szeregu zrealizowanych inwestycji - chodnikach, placach zabaw, miejscach rekreacji.

Poznańskie jednostki pomocnicze mają do dyspozycji spory budżet - większy niż wiele gmin na terenie Polski. W tym roku łączna pula pieniędzy wszystkich rad osiedli przekracza 50 milionów złotych. Oznacza to, że każda jednostka pomocnicza ma do wydania średnio około miliona złotych rocznie. Radni osiedlowi są również decyzyjni. Nic nie dzieje się bez ich wiedzy i współuczestnictwa.

- Miasto planując kolejne działania na danym terenie, prosi o opinię tamtejszą radę osiedla. Dotyczy to m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży lub zmiany przeznaczenia miejskich działek. Przedstawiciele rad osiedli zasiadają też w komisjach konkursowych, które mają wyłonić dyrektora szkoły lub przedszkola. Ich opinia naprawdę ma znaczenie - zauważa Andrzej Białas, pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa obywatelskiego, który przez 23 lata działał w radzie osiedla. - Zachęcam do głosowania w wyborach do rad osiedli. Spośród sąsiadów wybierzemy osoby, które chcą działać w naszym imieniu, dla dobra lokalnej społeczności. To do nich możemy potem, w pierwszej kolejności zwrócić się z naszymi problemami. Warto z tej możliwości skorzystać. To duża szansa. Następna będzie dopiero za cztery lata.

Spośród 1248 kandydatów mieszkańcy Poznania wybiorą 678 radnych osiedlowych. Są okręgi, w których nie udało się osiągnąć wymaganej liczby zgłoszeń. Taka sytuacja miała miejsca na osiedlach: Ogrody, Nowe Winogrady Wschód - okręg nr II,  Rataje  - okręgi nr IV i V. W takich okolicznościach nie przeprowadza się głosowania. Za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

Wybory do rad osiedli odbędą się w najbliższą niedzielę, 24 marca. Może wziąć w nich udział każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i zamieszkuje na stałe na terenie osiedla. Głosowanie będzie się odbywać w godzinach 8-20.

- Przed przystąpieniem do głosowania wyborca musi okazać komisji obwodowej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Komisja weryfikuje ujęcie w spisie wyborców - tłumaczy Przemysław Markowski, zastępca dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta UMP.

Wyborca nieumieszczony w spisie wyborców zostanie przez komisję obwodową dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, a Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych potwierdzi, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców w mieście Poznaniu na obszarze osiedla.

- Następnie wyborca, otrzymuje od komisji obwodowej kartę do głosowania opatrzoną jej własną pieczęcią, co potwierdza własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.

Po otrzymaniu karty do głosowania udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym - wyjaśnia Przemysław Markowski.

Wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Ilość postawionych znaków "x" nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym - informacja o ilości wybieranych mandatów będzie znajdować się na karcie wyborczej.

To, do jakiego lokalu wyborczego jesteśmy przypisani, można sprawdzić:

- na obwieszczeniach wyborczych

- korzystając z wyszukiwarki lokali na stronie: zaradność.pl (należy wpisać adres i wybrać właściwy, po czym pojawi się informacja o osiedlu i adresie lokalu wyborczego)

Lokalizację siedzib obwodowych komisji wyborczych można sprawdzić też na planie miasta.

Aby to zrobić, należy wejść na stronę https://www.um.poznan.pl/mim/plan/plan.html i zaznaczyć warstwę mapy: Wybory do Rad Osiedli 2019.

Więcej informacji o wyborach do poznańskich rad osiedli można znaleźć na stronie: Więcej informacji o poznańskich radach osiedli oraz zbliżających się wyborach można znaleźć na stronie internetowej: http://zaradnosc.poznan.pl/.

AJ