Wybory samorządowe - jak zagłosować w Poznaniu?

Już 7 kwietnia Polacy wybiorą swoich przedstawicieli w samorządach. Każdy, kto mieszka w Poznaniu i chce tu głosować, może to zrobić składając wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania lub meldując się w stolicy Wielkopolski. Dzięki temu mieszkaniec zostanie wpisany do Centralnego Rejestru Wyborców. Obie sprawy najwygodniej załatwić online.

Wybory samorządowe - jak zagłosować w Poznaniu? - grafika artykułu
Wybory samorządowe - jak zagłosować w Poznaniu?

Każdy, kto jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, może oddać głos w lokalu wyborczym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Dotyczy to wszystkich wyborów - zarówno samorządowych, jak i parlamentarnych czy prezydenckich, a także referendów. Co ważne nie jest to wpis jednorazowy, skutkuje on na każde kolejne wybory. 

- Przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi wielu wyborców głosowało w Poznaniu ponieważ dopisali się do spisu wyborców jednorazowo, tylko na tamte wybory. Taki wpis nie daje jednak możliwości głosowania w wyborach samorządowych w naszym mieście. Tylko ujęcie w Centralny Rejestrze Wyborców w Poznaniu umożliwi oddanie głosu w wyborach na radnych i prezydenta w stolicy Wielkopolski - mówi Bartosz Pelczarski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP. 

Jak złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania?

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić w Centralnym Rejestrze Wyborców, w jakiej miejscowości jest się aktualnie wpisanym do stałego obwodu głosowania. 

Jeśli nie jest to stolica Wielkopolski, to należy złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Poznaniu. Sprawę najłatwiej załatwić online przez stronę gov.pl, logując się np. za pomocą profilu zaufanego albo bankowości elektronicznej. Następnie wystarczy podać swój adres i złożyć oświadczenie, że mieszka się we wskazanym miejscu na stałe. Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający związki z Poznaniem, np. umowę najmu, akt notarialny zakupu mieszkania, rachunek za prąd z danymi wyborcy albo umowę o pracę. Wniosek trzeba podpisać elektronicznie. Po wysłaniu dokumentu na adres mailowy, podany we wniosku, przyjdzie ankieta z kilkoma pytaniami, dzięki którym wyborca będzie mógł potwierdzić, że może głosować w Poznaniu. Wypełnioną ankietę wystarczy odesłać do urzędu w trybie odpowiedzi na maila. 

Samo wysłanie wniosku nie wystarczy - urząd ma 5 dni na wydanie decyzji o zmianie stałego obwodu głosowania. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy wyborca będzie mógł głosować w stolicy Wielkopolski. Decyzję otrzyma na swoją skrzynkę w serwisie ePUAP.

Wniosek można złożyć także stacjonarnie - w Urzędzie Miasta Poznania (Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych) przy ul. Libelta 16/20. Nie trzeba umawiać się na wizytę. Do urzędu należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód albo paszport). Do załatwienia sprawy potrzebny będzie także wydrukowany wniosek - można go pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej albo wypełnić na miejscu, "w okienku". Podczas wizyty pracownicy urzędu poproszą o okazanie dokumentu, który potwierdzi stałe zamieszkanie w Poznaniu, np. umowy najmu, aktu notarialnego zakupu mieszkania, rachunku za prąd z danymi wyborcy albo umowy o pracę.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak zameldować się w Poznaniu? 

Aby oddać głos w zbliżających się wyborach, osoby mieszkające w Poznaniu mogą także zameldować się w stolicy Wielkopolski na pobyt stały. Najprościej zrobić to online, logując się do ePUAP za pomocą np. profilu zaufanego albo bankowości elektronicznej. Zameldować można się także osobiście w urzędzie lub przez pełnomocnika. Szczegóły dotyczące załatwienia tej sprawy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Wtedy Polacy wybiorą członków rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. 

Jeżeli w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pierwsza tura głosowania nie przyniesie rozstrzygnięcia, 21 kwietnia przeprowadzona zostanie druga.

Informacji o wyborach udzielają także pracownicy Biura Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-20:00.

Zobacz także:

JZ