Prof. Sang Chul-Park (Korea Płd.) 27.10.2017

Sang-Chul Park otrzymał stopień doktora nauk politycznych w sierpniu 1993 roku w Niemczech i ekonomii w lutym 1997 roku w Szwecji. Jego prace naukowe dotyczą Technopolii w Japonii. Uzyskał także habilitację (profesura zwyczajna) na politologii w listopadzie 2002 roku w Niemczech, jak również został docentem (szwedzka habilitacja) w dziedzinie ekonomii we wrześniu 2004 roku w Szwecji. Obecnie jest profesorem w Graduate School of Knowledge based Technology and Energy, Korea Polytechnic University i adiunktem w Center for Science-based Entrepreneurship, Koreańskim Instytucie Zaawansowanych Nauk i Technologii (KAIST), Korea Południowa. Był także docentem na Uniwesytecie Justus Liebig w Giessen, Niemcy i profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Göteborgu, Szwecja. Pracował jako docent na Uniwersytecie w Göteborgu, Szwecja od 2001 do 2003 roku, oraz jako profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Okayama w Japonii, od 2003 do 2006 roku. Pracował również jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Fudan w Chinach we wrześniu 2014 roku i jako profesor wizytujący w Asian Development Bank Institute, Japonia w październiku 2014. Jego zainteresowania badawcze dotyczą polityki przemysłowej i rozwoju regionalnego oraz badań na temat systemów innowacji i parków naukowych i w szczególności innowacyjnych klastrów. Obecnie jego obszary badawcze rozszerza o politykę energetyczną, strategię zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia dot. wysokiej technologii oraz biznes i handel międzynarodowy.

Ponadto, jest członkiem kolegium redakcyjnego w Korea Observer (SSCI Journal), a także członkiem redakcji w Journal of Small Business Management (JSBM) (SSCI Journal). W 2013 roku został redaktorem Asia Pacific Journal of EU Studies. W 2014 roku został również członkiem komitetu redakcyjnego w International Journal of Innovation and Regional Development (IJIRD). W 2016 roku pełnił rolę zastępcy redaktora International Journal of Management and Enterprise Development (IMED) (SCOPUS Journal) oraz był członkiem kolegium Redakcyjnego w Australian & New Zealand Journal of European Studies.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej