Informacje o naborze

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/965/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 7579) uruchamia się nabór wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie na 2022 rok można składać w trybie ciągłym, w terminie od dnia 2 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku. Przyznanie dotacji nastąpi w roku 2022.

UWAGA! Ponieważ 31 lipca br. przypada w niedzielę, istnieje możliwość złożenia wypełnionego i podpisanego druku wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do końca najbliższego dnia roboczego, tj. w poniedziałek 1 sierpnia:

- w przypadku złożenia wniosku na miejscu - w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania, tj. 730-1700 w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań

- za pomocą operatora pocztowego oraz przesyłki kurierskiej (liczy się data wpływu do urzędu, nie data stempla pocztowego)

- do godziny 23:59 za pomocą ePUAP (kieruj pismo ogólne na Urząd Miasta Poznania, pamiętaj o elektronicznym podpisaniu pisma oraz załączeniu skanu lub zdjęć wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami)

UWAGA! Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

Szczegółowych informacji dotyczących programu KAWKA BIS udzielają pracownicy WKiOŚ pod numerami telefonu: 61 878 40 61, 61 878 19 63, 61 878 40 68, 61 878 40 62.

Pytania można również kierować na adres mailowy: kawka@um.poznan.pl

Załączniki