Atlas dla Kultury

"Atlas dla kultury. Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom z niepełnosprawnościami" to wydawnictwo, które pomaga organizatorom wydarzeń kulturalnych spojrzeć na ich dostępność z perspektywy osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W siedmiu zeszytach zostały zebrane uwagi, pomysły i rekomendacje, dzięki którym znacznie łatwiejsze stanie się zarówno sprostanie wymogom ustawowym, jak i empatyczne otwarcie na problemy osób, które z różnych powodów pozostają poza kręgiem aktywnych odbiorców kultury.

"Atlas dla kultury. Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom z niepełnosprawnościami" jest materiałem pomocniczym, udostępnionym przez Wydział Kultury Urzędu Miasta dla wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury,organizacji pozarządowych i innych podmiotów ubiegających się i korzystających ze wsparcia Miasta Poznania.

Pliki można pobrać bezpłatnie z udostępnionych poniżej odnośników.

Załączniki