Edukacja powodziowa

Szacuje się, że straty powodziowe ponoszone przez osoby prywatne w gospodarstwach domowych stanowią nawet do 20% łącznych start powodziowych. Dużą część z nich mogą ograniczyć sami poszkodowani. Stosowane na świecie i wdrażane obecnie w Polsce strategie minimalizowania skutków powodzi w dużym stopniu skupiają się na aktywności samorządów lokalnych w zakresie podejmowania działań prewencyjnych. Rolą Państwa jest wspomoganie tych działań. Jedną z form tej pomocy jest edukacja, której zadaniem jest dotarcie z wiedzą o zagrożeniu powodziowym oraz metodach przygotowania się do powodzi i ograniczania jej skutków do wszystkich zagrożonych.
Na stronie http://www.powodz.gov.pl/pl/edukacja można zapoznać się z materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi odnośnie tematyki związanej z ochroną przeciwpowodziową.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej