1)    O sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku zostaniesz poinformowany przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska.

2)    Pozytywna ocena Twojego wniosku jest podstawą do wykonania usługi demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku lub odbioru odpadów zawierających azbest z nieruchomości.

3)    W celu ustalenia terminu demontażu wyrobów zawierających azbest lub odbioru odpadów azbestowych skontaktuje się z Tobą Wykonawca realizujący usługę usuwania wyrobów zawierających azbest, który został wybrany przez Miasto w trybie przetargu.

4)    W przypadku wnioskowania o demontaż wyrobów zawierających azbest pamiętaj, o poinformowaniu osób korzystających z obiektu o konieczności:

  • usunięcia wszystkich przedmiotów znajdujących się w pobliżu prowadzenia prac lub ich zabezpieczenia, zamknięcia okien w czasie robót,
  • usunięcia pojazdów, jeśli parking znajduje się w bliskiej odległości
    od nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest,
  • stosowania się do zaleceń Wykonawcy wynikających z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

5)    W przypadku wnioskowania o usunięcie odpadów azbestowych składowanych na nieruchomości, pamiętaj o poinformowaniu osób korzystających z posesji o konieczności stosowania się do zaleceń Wykonawcy wynikających z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej