Organizator rodzinnej pieczy zastępczej - pomoc dopasowana do potrzeb

Od 1 stycznia 2012 roku w każdym powiecie w Polsce rodzinną opieką zastępczą zajmuje się organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

W Poznaniu funkcję tę pełnią 2 instytucje:

Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Prezydent Miasta Poznania wyznaczając dwóch Organizatorów wskazał zakres zadań powierzonych obu podmiotom - zarządzeniem Nr 763/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie grodzkim Poznań zmienionym zarządzeniem Nr 333/2013/P z dnia 10 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 587/2015/P z dnia 1 września 2015 r. i - obecnie obowiązującym - zarządzeniem Nr 195/2017/P z dnia 21 marca 2017 roku.

Na wszelkie pytania dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej odpowiedzą pracownicy:

Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Tel. (061) 8673 561 wew. 49

ul. Swoboda 59

60-389 Poznań

(kwalifikacje, szkolenia)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Dział Opieki Zastępczej

Tel. (061) 860 99 23 (24, 13)

ul. Cześnikowska 18

60-330 Poznań

(umowy, wynagrodzenia, świadczenia)