Ważne telefony - kontakt

Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Tel. 61 8673 561 wew. 49

ul. Swoboda 59

60-389 Poznań

(kwalifikacje, szkolenia)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Dział Opieki Zastępczej

Tel. 61 860 99 23 (24, 13)

ul. Cześnikowska 18

60-330 Poznań

(umowy, wynagrodzenia, świadczenia)

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Urzędu Miasta Poznania

Oddział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

tel. 61 878 5767, 61 878 5854

ul. 3 Maja 46

61 - 728 Poznań