Podsumowanie działań Urzędu Miasta w zakresie zaopatrzenia poznańskich szkół w niezbędny sprzęt do edukacji zdalnej

W roku 2020 ze względu na prowadzone w okresie pandemii nauczanie zdalne, Miasto Poznań pozyskiwało środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego oraz prowadziło akcję "Każdy komputer się przyda", mającą na celu pozyskanie sprzętu informatycznego od firm i osób prywatnych.

Obrazek przedstawia laptopa na ekranie którego wyświetlany jest tytuł artykułu - grafika artykułu
Informacja o wydatkach na sprzęt informatyczny do realizacji pracy zdalnej

Wydział Oświaty wraz z Biurem Obsługi Inwestorów koordynowały akcją "Każdy komputer się przyda", która prowadzona była na początku roku 2020. Dzięki staraniom Jednostek Urzędu Miasta pozyskano od firm oraz osób prywatnych 188 komputerów, laptopów i monitorów, które zostały przekazane do szkół, z  przeznaczeniem dla nauczycieli oraz uczniów.

Ponadto Miasto Poznań wzięło udział w pierwszej edycji  projektu rządowego "Zdalna Szkoła", w ramach którego za kwotę 98 288 zł zakupiono 41 zestawów (laptop + oprogramowanie biurowe + zestaw słuchawkowy) dla 34 poznańskich szkół podstawowych. Drugi konkurs, "Zdalna Szkoła+"  pozwolił na uzyskanie dofinansowania w wysokości 165 000 zł. W ramach projektu zakupiono 71 zestawów dla 64 szkół podstawowych samorządowych i 7 niesamorządowych. Podsumowując, zakupiono łącznie 112 laptopów.

Wiosną bieżącego roku, w ramach zakupów ze środków finansowych z rezerw Miasta w kwocie 1 mln zł,  szkoły zakupiły  333 sztuki zestawów komputerowych i laptopów, które zostały użyczone  uczniom oraz  nauczycielom na czas realizacji zdalnego nauczania. Z kolei na jesień, w ramach zakupów ze środków finansowych z rezerw Miasta w kwocie 2,7 mln zł,  szkoły zakupią kolejne  898  sztuk komputerów (laptopów), które podobnie jak wcześniej pozyskany sprzęt, zostaną użyczone uczniom oraz  nauczycielom, dzięki czemu będą mogli uczestniczyć w e-lekcjach.

Polecamy również zapoznać się z wcześniejszym artykułem dot. akcji "Każdy komputer się przyda":

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/podziekowania-za-wsparcie-akcji-kazdy-komputer-sie-przyda-i-nie-tylko-aktualizacja,146389.html

sieci społecznościowe