Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Już po raz czternasty przyznane zostaną Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 20 czerwca.

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych - grafika artykułu
Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad, w wysokości ponad 1000 zł miesięcznie, przyznawane są na jeden rok akademicki - od października do czerwca. Kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł "Stypendysty Miasta Poznania". Osoby te, dzięki swoim osiągnięciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale i Miasta Poznania i tym samym staną się ambasadorami marki "Akademicki Poznań". Do tej pory udało się wesprzeć już niemal 360 młodych talentów.

- Program stypendialny ma zachęcić utalentowanych absolwentów i absolwentki szkół średnich z całego kraju do kontynuowania edukacji właśnie w stolicy Wielkopolski. Wspierając stypendystów i stypendystki finansowo, chcemy stworzyć im jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju swoich umiejętności. Ich kolejne sukcesy naukowe z pewnością przyczynią się do wzmocnienia pozycji Poznania jako ośrodka akademickiego - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Dzięki współpracy z komitetami organizacyjnymi olimpiad przedmiotowych oraz ze szkołami, tegoroczni laureaci i finaliści otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Poznania oraz Rektorów poznańskich uczelni, wraz z zaproszeniem do podjęcia studiów w naszym mieście.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2021/2022 mogą składać:

Laureaci i finaliści olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2021 r. na poznańskiej uczelni. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2021 r.

Wniosek o stypendium oraz pozostałe wymagane dokumenty (załączniki) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17, przy wejściu znajduje się skrzynka podawcza) lub przesłać na adres:

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Ponadto wniosek w wersji edytowalnej (plik Word) oraz pozostałe dokumenty w formie skanu należy przesłać elektronicznie na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl.

Program stypendialny realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

sieci społecznościowe