Nowa droga rowerowa na Strzeszynie

Zarząd Dróg Miejskich przekazał wykonawcy teren pod budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Literackiej. Jest to realizacja jednego z projektów Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Nowa droga rowerowa na Strzeszynie (foto: ZDM) - grafika artykułu
Nowa droga rowerowa na Strzeszynie (foto: ZDM)

Dzięki temu wydłużona zostanie istniejącą droga rowerowa na ul. Literackiej. Powstanie też połączenie istniejącej drogi rowerowej w ulicy Cegłowskiej z ulicą Literacką, która jest głównym ciągiem komunikacyjnym w tej części Strzeszyna.

Dziś droga rowerowa na ul. Literackiej znajduje się na odcinku od ul. Horacego do ronda Józefa Czapskiego. Przygotowane i przedstawione lokalnej społeczności były dwa warianty jej wydłużenia.

Ostatecznie będzie ona biegła od skrzyżowania z ul. Hezjoda po zachodniej stronie jezdni. W okolicy ul. Wergiliusza przejdzie na drugą stronę jezdni, a następnie poprzez wysepkę (skrzyżowania ulic Owidiusza i Horacego) połączy się z istniejącą już drogą dla rowerów. Z tego powodu trzeba będzie przesunąć przystanek autobusowy, za skrzyżowanie z ul. Horacego, po stronie północnej. W niektórych miejscach konieczne będzie również przełożenie chodnika.

Zgodnie z umową wykonawca ma czas do 6 stycznia 2023 roku na wykonanie robót. W trakcie prac możliwe są niewielkie utrudnia dla kierowców oraz większe dla pieszych - zawężanie lub zamykanie części chodnika i konieczność poruszania się drugą stroną ulicy.

Realizowana inwestycja jest zwycięskim projektem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego pt. Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic.

ZDM