Elektromobilność - konsultacje internetowe

Do 21 maja 2020 roku trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035. W związku z obecną sytuacją konsultacje odbywają się internetowo.

Do 21 maja 2020 roku trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 - grafika artykułu
Do 21 maja 2020 roku trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035

Celem dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz  zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Strategia ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Dokument kompleksowo opisuje temat elektromobilności w mieście. Zawarto w nim m.in. następujące kwestie:

  • rozwój infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;
  • wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko i zeroemisyjne;
  • propozycje Stref Czystego Transportu;
  • promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin.

Zakończenie prac nad Strategią planowane jest w wakacje 2020 roku. Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest bardzo istotny.

Finalnie Strategia służyć będzie również realizacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument ten powstaje dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konsultacje prowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Projekt Strategii można pobrać poniżej. W przypadku uwag prosimy o skorzystanie z załączonego formularza i odesłanie go na adres mailowy elektromobilnosc@um.poznan.pl w terminie do 21 maja 2020 r. w postaci wypełnionego pliku word lub pdf.

BKPiRM

Załączniki

sieci społecznościowe