Konkurs na mikrodotacje

Miasto Poznań ogłasza Konkurs Mikrograntów "Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2020". Mogą się do niego zgłaszać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Centrum Inicjatyw Lokalnych to program uruchomiony przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania w 2016 roku - grafika artykułu
Centrum Inicjatyw Lokalnych to program uruchomiony przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania w 2016 roku

To konkurs na projekty, których celem jest aktywizowanie i wspomaganie rozwoju wspólnot oraz społeczności lokalnych. Dofinansowanie mogą uzyskać te przedsięwzięcia, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną - w tym przedsięwzięcia na rzecz ogólnodostępnej przestrzeni (ulicy, osiedla, dzielnicy). Wspierane będą pomysły i projekty wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowane z nią, a nie tylko dla niej - mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne - czyli zespoły co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych, mające koniecznie patronat organizacji pozarządowej.

W ramach konkursu w 2020 roku do rozdysponowania jest 300 tys. zł. Wybranych zostanie 

60 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 5 tys. zł. Uwaga: wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji - w przypadku grup nieformalnych należy przez to rozumieć wyłącznie wkład osobowy, czyli pracę społeczną członków, świadczenia wolontariuszy, oszacowane na podstawie wyceny rynkowej ich pracy. 

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji mikrograntu to 1 kwietnia 2020 r. Wszystkie muszą zostać zakończone do 30 listopada 2020 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).

Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Miasta Poznania. 

Szczegółowe informacje: http://dzialamyrazem.pl/konkurs-cil-regrantingowe-2020/

https://www.poznan.pl/mim/main/regranting-2020,p,35745,52028.html

Link do konkursu w systemie WITKAC: https://www.witkac.pl/Account/Login#/Contest/View/12903

AW

Załączniki

sieci społecznościowe