"Rewolucja" na Świętym Marcinie po raz kolejny doceniona

Ożywienie ulicy przy jednoczesnym uspokojeniu ruchu oraz wprowadzenie strefy zamieszkania - to tylko niektóre atuty przemawiające za przyznaniem Miastu Poznań wyróżnienia, za funkcjonującą już od kilkunastu miesięcy, nową przestrzeń ul. Świety Marcin.

To wyróżnienie po raz kolejny utwierdza nas w przekonaniu o słuszności podjętych działań w ramach projektu Program Centrum - mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
To wyróżnienie po raz kolejny utwierdza nas w przekonaniu o słuszności podjętych działań w ramach projektu Program Centrum - mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Wszystko za sprawą konkursu na "najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce", organizowanego przez poznański Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Pierwszą nagrodę przyznano Miastu Konin za "Zagospodarowanie otoczenia Konińskiego Słupa Drogowego", druga nagroda przypadła natomiast Miastu Czarnków za "Modernizację Placu Wolności i ulic przyległych".

To już IX edycja konkursu, którego celem jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych a także promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce.

Jak podkreślali w uzasadnieniu organizatorzy, nowa przestrzeń ul. Św. Marcin po dokonanych zmianach, zdecydowanie wpisuje się w te kryteria. To zupełnie nowa, przyjazna strefa, z której w zrównoważony sposób mogą korzystać wszyscy użytkownicy. Dzięki likwidacji dwóch odrębnych pasów jezdni zniknęły bariery, które stanowiły przeszkodę w korzystaniu z ulicy jako jednej przestrzeni. Doceniono także zastosowanie rozwiązań projektowych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, a nowoczesna mała architektura przyczyniła się do znacznego ożywienia ulicy.

- To wyróżnienie po raz kolejny utwierdza nas w przekonaniu o słuszności podjętych działań w ramach projektu Program Centrum, którego efekty widzimy już na wyremontowanym fragmencie ul. Św. Marcin. Jest to to oczywiście pierwszy etap tego projektu, a kolejne zakresy rewitalizacji, łącznie z tramwajem w ul. Ratajczaka zrealizujemy do końca 2022 roku - mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Program Centrum to największa inwestycja rewitalizacyjna prowadzona obecnie w Poznaniu. W ramach projektu przebudowane zostaną ulice i chodniki w dużej części śródmieścia. Zmodernizowane zostaną także torowiska tramwajowa oraz powstanie nowa trasa tramwajowa na ulicy Ratajczaka.

Załączniki