Ruszyło składanie deklaracji za odpady w ramach poznańskiego systemu gospodarowania odpadami

W związku z wystąpieniem Miasta Poznania ze struktur ZM GOAP, kompetencje w zakresie gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 roku powrócą do Miasta. Przejęcie przez Poznań obowiązków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wiąże się z szeregiem nowych zadań, których realizacja  rozpocznie się wraz z nowym rokiem.

plakat złóż deklarację za odpady - grafika artykułu
Złóż po raz pierwszy deklarację za odpady w Poznaniu

Jednym z pierwszych i ważniejszych wyzwań przed jakimi stoi Miasto, jest przyjęcie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego już od 1 października 2021 roku uruchomiona została możliwość ich składania:

  • online przez portal www.przyjazne-deklaracje.pl/poznan - gdzie przy pomocy intuicyjnego kreatora można wysłać deklarację przez profil zaufany.
  • elektronicznie przez platformę ePUAP2
  • drogą pocztową na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
  • osobiście w Punktach Obsługi Klienta: wyłącznie po uprzedniej rezerwacji na stronie: https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/

Obowiązek złożenia deklaracji mają:

  • właściciele nieruchomości zamieszkanych (w tym współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie władające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże im w umowie właściciel nieruchomości),
  • właściciele nieruchomości mieszanych (czyli takich, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość niezamieszkaną),
  • właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych/ domków letniskowych,
  • właściciele nieruchomości niezamieszkanych (biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp.).

Mimo, iż deklaracje złożone do UMP będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 roku, Miasto już dziś zachęca do ich składania. Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów z odbiorem odpadów po 1 stycznia 2022 roku.

Aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany wynikające z wdrożenia poznańskiego systemu odpadowego do końca czerwca 2022 r. odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegną także opłaty za odpady i sposób ich naliczania. Utrzymane zostaną również ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga z tytułu kompostowania bioodpadów (nieruchomości jednorodzinne). Bez zmian pozostanie także częstotliwość odbioru odpadów, czy funkcjonowanie Gratowisk/ PSZOK-ów a także Gratowozów / MPSZOK-ów.

Więcej informacji o poznańskim systemie gospodarowania odpadami oraz obowiązku złożenia deklaracji można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/odpady; www.przyjazne-deklarcje.pl/poznan; oraz pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (Infolinia Poznań Kontakt).

sieci społecznościowe