Zespół Smart City

W czerwcu odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Smart City powołanego zarządzeniem PMP nr 546/2019/P, który będzie pracował nad Programem Działań Smart City Poznań.

Zespół Smart City
Zespół Smart City

Podczas spotkania reprezentanci zespołu zapoznali się z rolą liderów zespołu i poszczególnych grup, zakresem zadań oraz etapami prac. Zespół został podzielony na 6 grup: Mobilność, Środowisko, Ludzie, Jakość życia, Gospodarka, oraz Inteligentne zarządzanie.

W dalszej części spotkania uczestnicy wspólnie dyskutowali nad projektami smart, które są realizowane przez Miasto Poznań, oraz dzielili się doświadczeniami związanymi z realizacją projektów i występującymi wyzwaniami podczas ich wdrażania.

Skład Zespołu:

 • Michał Łakomski, Przewodniczący Zespołu, Lider Grupy Inteligentne Zarządzanie, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City;
 • Rafał Ratajczak, Zastępca Przewodniczącego Zespołu, Lider Grupy Gospodarka, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.;
 • Agata Materna, Sekretarz Zespołu, Reprezentantka Grupy Ludzie, Wydział Organizacyjny;
 • Daniel Wawrzyniak, Lider Grupy Mobilność, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu;
 • Jan Kosmecki, Reprezentant Grupy Mobilność, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta;
 • Piotr Libicki, Reprezentant Grupy Mobilność, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu;
 • Iwona Matuszczak-Szulc, Liderka Grupy Ludzie, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej;
 • Arkadiusz Bujak, Reprezentant Grupy Ludzie, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta;
 • Marek Kolasiński, Lider Grupy Środowisko, Wydział Gospodarki Komunalnej;
 • Przemysław Surdyk, Reprezentant Grupy Środowisko, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska;
 • Jeremi Pudliszak, Reprezentant Grupy Środowisko, Miejska Pracownia Urbanistyczna;
 • Konrad Zawadzki, Lider Grupy Jakość Życia, Biuro Poznań Kontakt;
 • Katarzyna Strzyż-Sobańska, Reprezentantka Grupy Jakość Życia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 • Bartosz Pelczarski, Reprezentant Grupy Jakość Życia, Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych;
 • Waldemar Matuszewski, Reprezentant Grupy Jakość Życia, Straż Miejska;
 • Grzegorz Kamiński, Reprezentant Grupy Gospodarka, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta;
 • Katja Ložina, Reprezentantka Grupy Gospodarka, Biuro Obsługi Inwestorów;
 • Konrad Mielnikow, Reprezentant Grupy Inteligentne Zarządzanie, Wydział Informatyki;
 • Jarosław Zawadzki, Reprezentant Grupy Inteligentne Zarządzanie, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;

Zgodnie z treścią zarządzenia do udziału w spotkaniach i pracach Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele innych wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych, oraz konsultanci i eksperci zewnętrzni.