Idea i obecne działania

Smart city to dobrze funkcjonujące przyszłościowe miasto, oparte na aktywnym działaniu świadomych, niezależnych i decydujących o swoich losach obywateli. 

Jak wyobrażamy sobie Poznań w przyszłości? W jakim kierunku będziemy rozwijać nasze miasto? Co robić, by przestrzeń, w której żyjemy, stawała się lepsza? Wiemy, że trzeba planować i działać mądrze. Kierunek wyznaczają nam Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Szczególnie cel 11, czyli: uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Przyglądając się światowym tendencjom i pomysłom w dobrze zarządzanych, przyjaznych miastach, wybraliśmy dla Poznania ścieżkę, jaką wskazują ciągle rozbudowywane modele smart city. 

Koncepcja Inteligentnych Miast narodziła się, gdy nowe technologie zaczęły umożliwiać maksymalną optymalizację i mechanizację metropolii. Szybko zrozumiano jednak, że miasto nie jest tylko mniej lub bardziej sprawnym mechanizmem. Miasto to przede wszystkim ludzie. Dlatego w modelu smart city Poznań osią, wokół której funkcjonować mają wszystkie podejmowane działania, są mieszkańcy. Mieszkańcy, czyli MY - starzy i młodzi, my - tu urodzeni i my, którzy to miejsce wybraliśmy, my przedsiębiorcy, my emeryci, my, którzy jesteśmy tu na co dzień, i my, którzy przyjechaliśmy tu na trochę, do pracy, do szkoły, w poszukiwaniu szczęścia, my - zwyczajni ludzie, poznaniacy. Zależy nam, by Poznań stawał się miejscem coraz bardziej przyjaznym, nowoczesnym, bezpiecznym i wygodnym. Dobrym, najlepszym miejscem nas wszystkich.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej