Prof. Robert Faff (Australia) 25.09.2019

Prof. Robert Faff - jest wybitnym naukowcem o międzynarodowej renomie w obszarze finansów. Kierował licznymi grantami badawczymi. Jest autorem ponad 310 publikacji w recenzowanych czasopismach, w tym tak renomowanych, jak Journal of Corporate Finance czy Journal of Banking and Finance. Aktualnie jednym z zainteresowań Profesora jest wspomaganie młodszych badaczy w prowadzonych przez nich badaniach naukowych. Profesor Faff opracował autorską koncepcję realizacji badań o nazwie "Pitching research ®". Została ona opatentowana, a w 2016 roku uznana przez AACSB Network of Business Schools za jedną z 30 najważniejszych innowacji na świecie w zakresie nowych podejść do badań oraz poprawy wpływu badań na życie "Innovations that Inspire".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej