Devin Fidler (USA) 16.11.2016

Devin Fidler jest Research Director w Institute for the Future w Dolinie Krzemowej w Kaliforni (USA), futurologiem, badaczem zajmującym się wpływem przełomowych technologii na pracę i wymagane przyszłe umiejętności pracowników. Jest współautorem raportu Future Work Skills wskazującego 10 kluczowych kompetencji przyszłości w odniesieniu do 6 kluczowych zmian na rynku pracy. Prowadzi prace dotyczące automatyzacji pracy w ponad 20 krajach na świecie. Aktualnie badania zespołu Devina Fidlera potwierdzają, że robot potrafi nie tylko zmontować samochód, lecz także zarządzać firmą.

Devin Fidler jest Research Director w Institute for the Future w Dolinie Krzemowej w Kaliforni (USA), futurologiem, badaczem zajmujący się wpływem przełomowych (ang. disruptive) technologii na pracę i wymagane przyszłe umiejętności pracowników. Jest współautorem raportu Future Work Skills wskazującego 10 kluczowych kompetencji przyszłości w odniesieniu do 6 kluczowych zmian na rynku pracy jakimi są:

wydłużający się wiek ludzi żyjących na świecie,

wzrost liczby inteligentnych maszyn i systemów,

zwiększająca się moc obliczeniowa urządzeń,

podsystemy nowych mediów,

nowe formy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw,

zwiększona globalna łączność stawiająca w centrum działań zmianę i różnorodność.

Prowadzi prace dotyczące automatyzacji pracy w ponad 20 krajach na świecie. Aktualnie badania zespołu Devina Fidlera potwierdzają, że robot potrafi nie tylko zmontować samochód, lecz także zarządzać firmą.

Devin Fidler jest odpowiedzialny za wiele projektów prowadzonych przez Institute for the Future związanych z przyszłością m.in. projektu Workable Futures Initiative, w którym na bazie badań w odniesieniu do szeroko pojętej pracy, budowano sieć współpracy między uczelniami i przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Podczas swojego urlopu naukowego służył jako Senior Director w Markle Foundation, programu koncentrującego się na budowaniu przyszłości gospodarki (ang. next economy). Został założycielem Rethinkery Labshttp://rethinkerylabs.com/, firmy technologicznej poświęconej automatyzowaniu zarządzania i projektowaniu nowego rodzaju narzędzi do pracy.

Realizuje wiele globalnych projektów (badania zagraniczne m.in. w Singapurze), pracując i mieszkając jednocześnie w wielu krajach na świecie. Posiada praktykę i wiedzę w odniesieniu do "projektowania przyszłości" i wskazywania kierunków przyszłych zmian w obszarze nowych technologii i jej wykorzystania zarówno w nauce, pracy jak i codziennym życiu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej