Prof. Žarko Paić (Chorwacja), 18 i 19. 05.2017

Žarko Paić jest profesorem na Wydziale Tekstylno-Technologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu - Studium Wzornictwa i Mody; prowadzi wykłady z socjologii kultury, estetyki, teorii mody, semiotyki i komunikacji wizualnej. Žarko Paić jest redaktorem naczelnym czasopisma poświęconego teorii kultury i sztukom wizualnym Tvrđa, a także zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Europski glasnik, członkiem redakcji czasopisma dotyczącego sztuk wizualnych Art-e-fact, członkiem międzynarodowej rady naukowej czasopisma IMAGES: Journal for Visual Studies a także czasopism filozoficznych Phainomena i Apokalipsa (Ljubljana, Słowenia) ); prowadzi seminaria: Komunikacja Wizualna i Teoria Obrazu na studiach doktoranckich w zakresie kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku oraz Estetyka digitalna na studiach doktoranckich w zakresie literatury, sztuk scenicznych, filmu i kultury na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu; wydaje publikacje z zakresu filozofii, socjologii, politologii oraz studia z obszaru teorii sztuki i estetyki, ale również poezję oraz eseje literackie - jego utwory poetyckie znalazły się w trzech antologiach współczesnej poezji chorwackiej. Prace naukowe i dzieła literackie są publikowane w czasopismach i pracach zbiorowych wydanych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, słoweńskim, węgierskim, rumuńskim i słowackim.

Žarko Piać jest również laureatem międzynarodowej nagrody dla autorów literatury krajów środkowoeuropejskich przyznawanej przez austriackie wydawnictwo Kulturkontakt w Wiedniu za 2008 r.; członek Chorwackiego Towarzystwa Pisarzy, PEN-Club Chorwacja, Chorwackiego Towarzystwa Filozoficznego i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Filozofii, a także Instytutu Kierkegaarda oraz Instytutu Studiów Europejskich i Globalizacji w Zagrzebiu; prowadzi projekt naukowo-badawczy: Nauka o obrazie: wizualizacja i sztuka współczesna przy Centrum Studiów Wizualnych w Zagrzebiu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej