Prof. Andrzej Jakubowiak (USA) 2-3.11.2016

Prof. Andrzej Jakubowiak jest światowej sławy hematologiem, specjalizującym się w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Kieruje centrum badań nad nowymi lekami w terapiach hematologicznych na Uniwersytecie w Chicago. Współpracuje z National Cancer Institute, the Multiple Myeloma Research Consortium (MMRC) i partnerami z branży farmaceutycznej w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w leczeniu szpiczaka, u pacjentów nowozdiagnozowanych, z nawrotem choroby lub szpiczakiem opornym na leczenie. Za czasów jego kierownictwa Centrum Leczenia Szpiczaka na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor zostało dwukrotnie (w 2008 i 2010 roku) uznane najlepszym takim ośrodkiem w Stanach Zjednoczonych (nagroda Myeloma Center of the Year in North America for myeloma research and drug development).

Prof. Jakubowiak jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu z 1977 r. (doktorat w 1983 r.). Po odbyciu rezydentury z chorób wewnętrznych na Uniwersytecie Texas Health Science Center w Houston był stypendystą Weill Cornell Medical College oraz Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku.

Profesor chętnie wspiera polskich naukowców, również jako Visiting Professor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ściśle współpracuje przy tworzeniu nowej platformy badań nad szpiczakiem w Polsce - Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.

W ostatnich latach został uhonorowany licznymi nagrodami za swoją kliniczną działalność i badania translacyjne na styku nauki z praktyką kliniczną między innymi nagrodą Multiple Myeloma Research Foundation Accelerator Award za "wybitne osiągnięcia i wyjątkowy wkład w szybkie ukończenie badań klinicznych prowadzonych we współpracy z Multiple Myeloma Research Consortium i rolę lidera tej organizacji". W 2015 roku otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiej Grupy Szpiczakowej, a przez swoich kolegów z USA wybrany został niedawno "Top Cancer Doctor" w plebiscycie Newsweek Magazine i Chicago Magazine.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej