Prof. Alessandro Minelli (Włochy) 23.05.2017

Alessandro Minelli - profesor zoologii na Uniwersytecie Padewskim (Włochy), aż do przejścia na emeryturę w 2011 roku. W latach 1997-1999 piastował funkcję wiceprezesa Eurpoejskiego Towarzystwa Biologii Ewolucyjnej. W latach 1989-2013 był członkiem, a w latach 1996-2001 przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Nazewnictwa Zoologicznego. Był i nadal pozostaje aktywnym członkiem rad redakcyjnych wielu czasopism naukowych, w tym m.in. Evolution & Development, Frontiers in Zoology, International Journal of Biological Sciences, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, Organisms Diversity and Evolution, Theory in Biosciences, Zoologischer Anzeiger, Zootaxa. Jest również specjalistycznym redaktorem naczelnym z zakresu ewolucyjnej biologii rozwoju w czasopiśmie Frontiers in Ecology and Evolution. Przez szereg lat w swoich badaniach naukowych koncentrował się przede wszystkim na zoologii pareczników oraz na zasadach i metodach systematyki biologicznej, którym poświęcił książkę Biological Systematics - The State of the Art (1993). Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku zwrócił się w stronę ewolucyjnej biologii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pochodzenia i ewolucji struktur seryjnych i modułowych u stawonogów. Owocem tych badań są obszerne monografie The Development of Animal Form (2003), Perspectives in Animal Phylogeny and Evolution (2009), Forms of becoming (2009).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej