Prof. Roman Lesyk (Ukraina) 26.05.2017

Roman Lesyk jest profesorem nauk farmaceutycznych, kierownikiem Katedry Chemii Farmaceutycznej, Organicznej i Bioorganicznej, byłym Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego oraz byłym Prorektorem Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Posiada wysoki stopień specjalizacji w zakresie chemii medycznej układów tiazolowych, tiazolidynowych i tiazolidonowych. Dokonał szczegółowego opracowania zależności struktura - aktywność dla związków z grupy 4-azolidonów. Wskazał spośród nich 3 struktury wiodące w poszukiwaniu leków przeciwnowotworowych. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Europie oraz Ameryce Płn. W Katedrze kierowanej przez Prof. R. Lesyka wytworzono i przekazano do dalszych badań łącznie 174 związki będące strukturami wiodącymi dla różnorodnych grup leków. Pracownicy Katedry są autorami 30 patentów. Pięć substancji przez nich opisanych znalazło zastosowanie w lecznictwie (pentabismol, dimeksid, diamifen, fluorenizyd, tiotriazolin).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej