Prof. Eva Marsal (Niemcy)

Eva Marsal - profesor filozofii, psychologii, pedagogiki i teologii. Jedna ze światowych pionierek filozofii dziecięcej. Zalożycielka i dyrektorka magisterskich studiów nauczycielskich "Filozofia dziecięca" w Pädagogische Hochschule w Karlsruhe; współzałożycielka "Vancouver Institute for Philosophy for Children". Inicjatorka globalnego stowarzyszenia "Filozofia dziecięca" i autorka specjalistycznych prac i podręczników o adaptacji filozofii jako metody doskonalenia kompetencji intelektualnych i społecznych u dzieci i młodzieży (źródło: filozofia od czasòw Sokratesa aż po czasy Habermasa). Ceniony w świecie metodyk, wykładowca i trener filozofowania dziecięcego. Radca d/s edukacji filozoficznej w landzie Baden-Württenberg. Eva Marsal kształci specjalistów w ponad 20 krajach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej