Prof. Stefan Franzen (USA)

Profesor Stefan Franzen jest uznanym specjalistą z zakresu chemii biofizycznej i biologicznej. Od 1997 roku do chwili obecnej kieruje grupą badawczą na Wydziale Chemii Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Północnej - North Carolina State University, USA. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z bioremediacją i biomedycznymi zastosowaniami chemii. Profesor Franzen jest jednym z wynalazców nowej, obiecującej metody leczenia nowotworów z wykorzystaniem wirusów roślinnych jako nośników chemioterapeutyków. Jak wykazały przeprowadzone niedawno badania na zwierzętach, opracowana przez profesora Franzena technologia pozwala na dostarczanie chemioterapeutyku do organizmu bez ubocznych efektów toksycznych. Wstępne badania potwierdziły wysoką skuteczność tej nowej metody w terapii czerniaka złośliwego. Profesor Franzen ma także duże osiągnięcia w dziedzinie badania nowych enzymów dla potrzeb bioremediacji. Badania te dostarczyły nowych obserwacji dotyczących struktury i funkcji tych enzymów oraz ich zastosowania w biotechnologicznych procesach detoksyfikacji środowiska.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej