Działania poznańskich szkół i placówek oświatowych

Na wyróżnienie zasługują działania podjęte przez poznańskie szkoły i placówki oświatowe. Przez wiele miesięcy organizowano w nich konkursy, odczyty, spotkania z kombatantami, wystawy i prezentacje multimedialne. W 165 placówkach, z czego ponad jedną trzecią stanowiły szkoły spoza Poznania (np. z Kalisza, Opatówka, Liskowa), przeprowadzono projekt edukacyjny "Echo Poznańskiego Czerwca '56" zorganizowany przy udziale Instytutu Pamięci Narodowej - Oddziału Poznańskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Urzędu Miasta Poznania. Szkoły bezpłatnie otrzymały publikację, na którą złożyły się opowieść o Czerwcu '56 Eugenii Dabertowej i Agnieszki Łuczak oraz wybór materiałów źródłowych i metodycznych, przygotowanych przez poznańskich historyków IPN-u, dwudziestominutowy film o Czerwcu '56 oraz fragmenty kronik filmowych z lat 50. Uroczyste podsumowanie tej kilkumiesięcznej pracy dydaktyczno-wychowawczej miało miejsce 31 sierpnia 2006 r. (czyli Dzień Wolności i Solidarności).


Podczas Powstania Poznańskiego zginęło szesnaście osób poniżej osiemnastego roku życia. Władze miasta ustaliły w stosunku do sześciu z nich adresy szkół, do których uczęszczali, by na ich murach zawisły granitowe tablice pamiątkowe. Zawarto na nich cytat z Cypriana Kamila Norwida: "Gdzież podział się krzyż? Stał się nam bramą". Tablice zawisły w: Technikum Łączności przy ul. Przełajowej 4, Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela przy ul. Działyńskich 4/5, Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego przy ul. Szamotulskiej 33, Szkole Podstawowej nr 40 im. Mieszka I przy ul. Garbary 82, Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Głogowskiej 90 oraz Zespole Szkół Budownictwa nr 1 przy ul. Rybaki 17. Romek Strzałkowski został patronem biblioteki Szkoły Podstawowej nr 40, do której uczęszczał w latach 1953-56. W Szkole Muzycznej przy ul. Solnej młodzi muzycy oddali hołd ofiarom Czerwca, a szczególnie właśnie Romkowi Strzałkowskiemu.


Do najciekawszych akcji szkolnictwa należały spotkania z kombatantami i historykami. Wiele szkół odwiedziła Aleksandra Banasiak, pielęgniarka Powstania Poznańskiego. Opowiadała uczniom o tragicznych wydarzeniach Czarnego Czwartku. W szkołach nie zabrakło pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Gimnazjaliści i licealiści uczestniczyli w pokazach multimedialnych, podczas których mieli okazję poznać sytuację polityczną PRL w latach pięćdziesiątych, przyczyny protestu robotników, a także jego skutki. Młodzież szkolna uczestniczyła w licznych konkursach: plastycznych, muzycznych, literackich. Warto wspomnieć konkurs "Świadectwa Poznańskiego Czerwca 1956 roku" zorganizowany przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczennica Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu Edyta Bręczewska nakręciła 70-minutowy film zawierający relacje uczestników Powstania.


Na wyróżnienie zasługuje projekt "Poznań i poznaniacy 50 lat temu" przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 68 w Poznaniu. Na wystawie zgromadzono przedmioty z lat pięćdziesiątych: projektor do wyświetlania bajek, gazety z portretami Stalina, aparat fotograficzny, telefon, a nawet liczydła czy syfony. Wystawę zwiedzali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a przewodniczkami były autorki, uczennice drugiej klasy gimnazjum. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt.: "Poznański Czerwiec '56 - 50 lat później" zorganizowany został przez posłów: Rafała Grupińskiego oraz posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Nagrodami dla laureatów były wyjazdy do Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP. Ciekawą inicjatywą był również konkurs filatelistyczny na projekt znaczka pocztowego o tematyce związanej z 50. Rocznicą Powstania Poznańskiego. Organizatorzy konkursu: Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej przy Zarządzie Okręgu Wielkopolskiego PZF, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, zarejestrowali ogółem 514 prac z 45 szkół i zespołów szkół. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz towarzysząca temu wystawa prac miały miejsce 5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 25 w Poznaniu.


Poznań gościł prawie 1600 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, uczestników tegorocznego obozu w Poznaniu, który odbył się pod hasłem "7 Darów Poznania". Osią programową obozu była 50. rocznica Poznańskiego Czerwca '56, w obchodach której tegoroczni maturzyści-stypendyści wzięli aktywny udział. Uczniowie większości poznańskich szkół uczestniczyli w najważniejszych akcjach zorganizowanych przez placówki oświaty: wystawieniu honorowych wart przy Poznańskich Krzyżach przez poczty sztandarowe szkół oraz w "Łańcuchu wolności". Szczególnie to drugie przedsięwzięcie zapadło w pamięć poznaniaków. Na trasie, którą przed pół wiekiem przeszedł pochód demonstrantów, stanęło kilkanaście tysięcy dzieci i młodych ludzi z niemal wszystkich szkół w mieście, tworząc na sygnał syren "Łańcuch wolności" poprzez uścisk dłoni. Kiedy syreny umilkły, młodzież wypuściła w niebo tysiące białych i czerwonych balonów. W ten sposób uczniowie oddali cześć poległym bohaterom sprzed pięćdziesięciu lat, także swoim rówieśnikom.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej