I posiedzenie Wielkopolskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

25 stycznia 2023 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się I Posiedzenie Wielkopolskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów IV kadencji. Warto przypomnieć, że IV kadencja OPS rozpoczęła się dnia 7 listopada 2022 roku od inauguracyjnego posiedzenia w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem delegatów z Poznania.

zdj. Urszula Filimon-Kucharska - grafika artykułu
Posiedzenie OPS

Przybyłych do UM Poznania powitali Przewodnicząca Wielkopolskiej Delegatury OPS pani Ewa Woźniak oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania pan Grzegorz Ganowicz, który nawiązał do bogatej historii tego pięknego miejsca, m.in. pobytu Napoleona Bonapartego czy też spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Delegaci wysłuchali wystąpień Przewodniczącego OPS pana Zbigniewa Tomczaka, profesora dr hab. Józefa Orczyka, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego pani Pauliny Stochniałek oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej pana dr Grzegorza Grygiela, Osoby Zaufania Publicznego pani Ewy Milewskiej oraz Przewodniczącej Delegatury Wielkopolskiej OPS pani Ewy Woźniak, która zdała sprawozdanie z dotychczasowych działań.

W trakcie posiedzenia przeprowadzone zostały wybory do 5-osobowego Zarządu. Przewodniczącą została ponownie pani Ewa Woźniak, którą wspierać będą dwie zastępczynie: panie Anna Sarbak i Agnieszka Stopa. W skład zarządu powołano panie Grażynę Feter i Ewę Wolińską.

Zorganizowanie posiedzenia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania było możliwe dzięki współpracy kilku osób: Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Pana Grzegorza Ganowicza, Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu Pana prof. Antoniego Szczucińskiego, Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu Pani Urszuli Filimon-Kucharskiej, Przewodniczącej Delegatury Wielkopolskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Pani Ewy Woźniak, Dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych Pana Wojciecha Bauera oraz działającej z ramienia Biura Rady Miasta Poznania Pani Anity Kamińskiej. Dziękujemy bardzo!

Wszystkim Uczestnikom Posiedzenia życzymy osiągnięć w pracy społecznej oraz radości z podejmowanych wyzwań.

Urszula Filimon-Kucharska

Zdj. Urszula Filimon-Kucharska