Uroczyste zakończenie IV kadencji Miejskiej Rady Seniorów

29 kwietnia 2024 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się ostatnie w IV kadencji posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów z udziałem przedstawicieli władz samorządowych miasta, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz delegacji Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Zdjecie przedstawia członków IV kadencji Miejskiej Rady Seniorów - grafika artykułu
Zakończenie IV kadencji MRS, fot. CIS

Za zaangażowanie, inicjatywę i podjęte działania członkom MRS dziękowali pan przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz oraz pan wice prezydent Mariusz Wiśniewski, który podkreślił znaczenie współpracy obu rad: tej senioralnej oraz młodzieżowej dla rozwoju miasta. Pan przewodniczący MRS Antoni Szczuciński w swym sprawozdaniu podsumował działalność rady na przestrzeni ponad pięcioletniej kadencji. Z rąk przedstawicieli władz miasta członkowie MRS otrzymali listy gratulacyjne i pamiątkowe upominki.

W posiedzeniu uczestniczyli (prócz w/wym.) p. p. dyrektor WZiSS Magdalena Pietrusik-Adamska, Lidia Płatek, Karolina Napieralska, Karolina Sobańska, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych Wojciech Bauer, radna Miasta Poznania Małgorzata Woźniak, Maria Jolanta Dąbrowska oraz członkowie MRS: p. p. przewodniczący Antoni Szczuciński, Aldona Anastasow, Halina Bąkowicz, Małgorzata Dolata, Wanda Dziechciarz, sekretarz Urszula Filimon-Kucharska, Zygmunt Pawlik, Iwona Rzadkiewicz, Anna Sarbak, Roman Szymański i Ewa Zawieja.

Urszula Filimon-Kucharska