Wizyta studyjna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi

W dniach 19-20 marca 2024 r. odbyła się wizyta studyjna członków Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi. Siedmiu przedstawicieli MRS, którym towarzyszyły dwie osoby reprezentujące WZiSS skorzystało z zaproszenia Łódzkiej Rady Seniorów, którzy przybyli do Poznania w czasie targów "Viva Seniorzy" we wrześniu 2023 r.

Zdjęcie przedstawia ludzi, siedzących przy dwóch stołach przykrytych białym obrusem, na którym leżą ulotki, a także ciasteczka i filiżanki z napojem. Głowy słuchaczy skierowane są w lewą stronę, aby słuchać prelegenta. - grafika artykułu
Miejska Rada Seniorów w Łodzi, fot. Urszula Filimon-Kucharska

Rewizyta była doskonałą okazją do odwiedzenia kilku placówek dedykowanych łódzkim seniorom, uczestnictwa w inspirujących spotkaniach z urzędnikami łódzkich wydziałów, pracownikami placówek, którym powierzono sprawy seniorów, a przede wszystkim do refleksji nad możliwościami rozwiązań, jakie istnieją lub warte są wdrożenia, by ubarwić życie seniorów, wzbogacić je o nowe doświadczenia także w Poznaniu.

Wizyta rozpoczęła się w Fabryce Aktywności Miejskiej (ul. Juliana Tuwima 10) od wystąpień przedstawicieli miasta Łodzi, m.in. wiceprezydenta miasta p. Adama Wieczorka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcina Gołaszewskiego, przewodniczących rad seniorów Łodzi oraz Poznania i Warszawy, a także osób organizujących wielorakie działania: od organizacji senioraliów po placówki pn. Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora (CZAS). Łódź to miasto inkluzywne, w którym żyje ponad 200 tys. seniorów, a przygotowywane projekty różnicowane są i adresowane do 2 pokoleń seniorów. Zebrani wysłuchali wystąpienia przewodniczącej Rady Seniorów Warszawy, która przedstawiła specyficzne rozwiązania przyjęte w stolicy, proponując jednocześnie skrócenie kadencji w radach senioralnych z 5 lat do 3 lub 4, prof. Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak na temat powszechnych i tajnych wyborów do rady seniorów. Dyr. Wydziału Zdrowia p. Ola Krajewska omówiła rozwiązania przyjęte w Łodzi, m.in. wydawanie informatora w ilości 60 tys. egzemplarzy, dystrybucję w 60 miejscach tytki seniora w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy, samodzielną organizację senioraliów przez miasto. Sprawująca funkcję rzecznika ds. seniorów p. Celina Maciejewska  w swej prezentacji omówiła swe działania i szeroką współpracę z urzędem, radą seniorów i organizacjami pozarządowymi. Z dumą wskazywała na nagrody dla miasta Łodzi za działania pro senioralne. Prezentację zakończyła słowami "dojrzałość to potencjał". Równie interesująca była wizyta w Dziennym Domu "Senior+", gdzie zwiedziliśmy pięknie kolorowo urządzone sale.

Gospodarze nie omieszkali pominąć w swym programie naszego pobytu atrakcji turystyczno-rekreacyjnych Łodzi, organizując dla nas zwiedzanie "Manufaktury" oraz w kolejnym dniu "Orientarium ZOO". Ogromne wrażenie wywarły przepiękne w swym bogactwie wnętrza pałacu Izraela Poznańskiego, o którym ciekawie opowiadał przewodnik. O ile zwiedzanie obiektów zabytkowych jest dla seniora dość normalne i zwyczajne, o tyle wizyta w co prawda oryginalnym w swych rozwiązaniach nowoczesnym ogrodzie zoologicznym wydać się może propozycją dość zaskakującą, ale okazuje się, że nie doceniamy wartości o charakterze integracyjno- rekreacyjnym, z jakimi mieliśmy okazję się zderzyć. Ile ciekawych rozmów przy okazji spaceru po Orientarium, tym niezwykłym fascynującym miejscu, się odbyło!

Była to już ostatnia dla członków MRS IV kadencji wizyta studyjna. Dziękujemy bardzo naszym przyjaciołom z Łodzi za serdeczne przyjęcie, mając nadzieję, że kontakty zostaną podtrzymane przez naszych następców.

W wizycie uczestniczyli członkowie MRS: p. p. Antoni Szczuciński (przewodniczący), Urszula Filimon-Kucharska (sekretarz), Aldona Anastasow, Małgorzata Dolata, Wanda Dziechciarz, Zygmunt Pawlik, Ewa Zawieja oraz z ramienia WZiSS p. p. Lidia Płatek i Karolina Napieralska.

Urszula Filimon-Kucharska