Redakcja "Kroniki Miasta Poznania"

REDAKCJA KRONIKI MIASTA POZNANIA

Redaktor naczelny KMP
prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik
 - historyk, od 2020 roku prodziekan Wydziału Historii UAM ds. naukowych, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Specjalizuje się w historii Polski XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem przemian cywilizacyjnych, dziejów religii, historii miejskiej. Stypendysta Fundacji Jana Pawła II, DAAD, KAAD, Robert-Bosch-Stiftung. Przewodniczący Rady Naukowej Biblioteki Raczyńskich i Muzeum Ostrowa Wielkopolskiego, wiceprzewodniczący Rady Muzeum Narodowego w Poznaniu i Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, członek Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej i "Przeglądu Historycznego". Przygotował do druku m.in. Pauliny Cegielskiej, Z moich wspomnień. Przechadzki po mieście (1997), Moritza Jaffego, Poznań po panowaniem pruskim (2012). Opublikował m.in.: Religia i naród. Życie i myśl Jana Koźmiana (1998 - tytuł Książki Roku przyznany przez jury Nagrody im. J. Skowronka), "Nadeszła epoka przejścia...". Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871  (2011), Historia Poznania, t. I-IV (2021). Za tę ostatnią publikację uhonorowany m.in. Nagrodą Naukową Miasta Poznania, Nagrodą Naukową im. A. Cieszkowskiego PTPN, Nagrodą Rektora UAM. Wyróżniony Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Poznańskiego, Nagrodą Lidera Pracy Organicznej Towarzystwa im. H. Cegielskiego, Nagrodą Dobosza Powstania Wielkopolskiego i Nagrodą im. E. Raczyńskiego Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

Zastępca redaktora naczelnego KMP
dr Magdalena Mrugalska-Banaszak
 - historyk sztuki, absolwentka UAM w Poznaniu, od 1992 roku kierownik Ratusza - Muzeum Poznania (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu). Przygotowała wiele wystaw o historii Poznania, autorka licznych artykułów i książek, m.in.: Wilda - dzielnica Poznania 1253-1939 (1999), Jeden dzień z Ratuszem w tle. Poznań 13 sierpnia 1887 (2004), Jedna dekada - dwie odsłony. Poznań w latach 50. XX wieku (2006), Śledztwo w sprawie króla smalcu. Życie codzienne rodziny Jezierskich na początku XX wieku w Poznaniu (2008, nagrody: Książka Lata 2008 w konkursie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu i Najlepsza Książka Historyczna Wortalu Literackiego granice.pl), Przedwojenna Wilda - najpiękniejsze fotografie (2011), Miejska ikonosfera na drukach reklamowych z widokami Poznania 1835-1939 (2012, Nagroda im. J. Łukaszewicza Posnaniana 2012), Przedwojenny Poznań - najpiękniejsze fotografie (2014), Nocny Poznań w blasku neonów (2015), Morderstwo w ratuszu. Poznań w latach 1894-1922 z Opalenicą w tle (2015, Nagroda im. J. Łukaszewicza Posnaniana 2016), Oficjalnie i zwyczajnie. Rok 1966 w Poznaniu (2016), Wilda w czterech odsłonach 1235-1945 (2018), 300 lat razem. Poznańscy Bambrzy (2019).

Sekretarz redakcji KMP
Anna Olsztyn-Patyk
 - magister filologii polskiej i chorwackiej, absolwentka podyplomowego studium edytorstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, doświadczona redaktorka i korektorka, która z branżą wydawniczą związana jest od 2006 roku. Od 2014 roku pracuje w Wydawnictwie Miejskim Posnania, gdzie zanim objęła funkcję sekretarza redakcji "Kroniki Miasta Poznania", nadzorowała wydanie publikacji książkowych oraz koordynowała realizację prac zleconych przez Urząd Miasta Poznania. Redagowała m.in. książki z serii "Zabytki Poznania", a także przewodniki turystyczne Poznań - plan minimum Jacka Y. Łuczaka czy Piastowskie strony. Przewodnik po nowym Szlaku Piastowskim Anny Plenzler. Prowadzone przez nią wydanie książki Magdaleny Mrugalskiej-Banaszak Morderstwo w ratuszu. Poznań w latach 1894-1922 z Opalenicą w tle zostało w 2016 roku docenione wyróżnieniem za wysoki poziom edytorski podczas 20. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej. 


KOLEGIUM REDAKCYJNE KRONIKI MIASTA POZNANIA

Jerzy Borowczyk - historyk literatury (Pracownia Dokumentacji Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu). Zajmuje się romantyzmem, któremu poświęcił dwie książki - Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824  (2003) oraz Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji 1824-1870  (2014). Pisuje również o literaturze XX wieku i najnowszej - w czasopismach, książkach zbiorowych oraz w tomie szkiców Po chwiejnym trapie  (2016). Współredaktor tomów zbiorowych poświęconych literaturze i kulturze XIX wieku. Jego teksty ukazały się m.in. w "Czasie Kultury", "Pamiętniku Literackim", "Przeglądzie Humanistycznym" i "Kronice Miasta Poznania". Wspólnie z Michałem Larkiem nagrali i zapisali tomy wywiadów - z pisarzami Rozmowa była możliwa  (2008), reporterami, fotoreporterami i politykami Punkty zapalne (2016) oraz ułożyli antologię polskiej liryki nowoczesnej Powiedzieć to inaczej  (2011). Wraz z Zofią Dambek-Giallelis i Elżbietą Lijewską wydał przewodnik literacki Na tropach Adama Mickiewicza w Wielkopolsce  (2013). Z kolei razem z Wojciechem Hamerskim ułożył książkę Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura- antologia  (2012).

Piotr Grzelczak - historyk, dr, absolwent Instytutu Historii UAM oraz studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Specjalizuje się w historii Poznania i Wielkopolski w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci historycznej, polityki pamięci, historii nauki i środowisk twórczych. Autor oraz redaktor kilkunastu książek, w tym monografii Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989 (2016, Nagroda im. J. Łukaszewicza Posnaniana 2016, finalista IX edycji konkursu im. O. Haleckiego Książka Historyczna Roku 2016), a także ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych drukowanych m.in. w "Artium Quaestiones", "Biuletynie IPN", "CzasyPiśmie", "Kronice Miasta Poznania", "Polityce", "Przeglądzie Zachodnim" oraz poznańskim miesięczniku "IKS". Kurator wystaw, m.in. Za kurtyną milczenia. Pamięć Poznańskiego Czerwca 1956 w PRL (2016, Brama Poznania ICHOT), konsultant historyczny reportaży i filmów dokumentalnych, członek PTPN, poza kolegium redakcyjnym "Kroniki Miasta Poznania" należy też do kolegium "Biuletynu IPN". Laureat Nagrody Miasta Poznania w konkursie na wyróżniającą się pracę doktorską (2015) oraz Nagrody w Konkursie im. W. Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku (2015). W latach 2015-2018 sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania".

Tomasz Jurek - historyk, profesor zwyczajny. Urodzony w 1962 roku w Poznaniu, gdzie chodził do szkół (matura w VIII LO 1981), studiował (1981-1985), pracuje i mieszka. Pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, w którym kieruje obecnie Zakładem Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Bada zwłaszcza dzieje średniowiecznej Wielkopolski i Śląska, początki państwa polskiego, historię polityczną, historię osadnictwa, historię społeczną, historię Kościoła, miast, wojskowości, genealogię, dyplomatykę. Ważniejsze książki: Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk 1274-1309  (1993, 2006, 2010, 2019), Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku  (1996, 1998), Panowie z Wierzbnej. Studium genealogiczne (2006), Dzieje Polski do 1572 roku  (wraz z Edmundem Kizikiem, 2013), Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich (2018); współredaktor zbioru Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania  (2006) oraz dzieła Początki Łęczycy  (t. I-III, 2014), redaktor i współautor pracy Dyplomatyka staropolska  (2015), wydawca kilkunastu tomów źródeł, autor podręczników szkolnych. Redaktor "Roczników Historycznych", przewodniczący Wydziału Historii i Nauk Społecznych PTPN, członek Commission Internationale de Diplomatique, członek-korespondent Historische Kommission fur Schlesien.

Filip Kaczmarek - historyk i politolog, dr hab. nauk społecznych, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, samorządowiec. Zajmuje się ekonomią rozwoju i polityką rozwojową. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym m.in. monografii Dylematy polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000-2015  (2018) oraz artykułów o najnowszej historii Poznania. Członek Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu, Rady Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Rady Programowej Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Jako prezes PTPN (od 2020 r.) jest członkiem Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Zespołu Doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP i Kapituły Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego (od 2021 r.). Członek stowarzyszenia Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Poseł na Sejm RP (1991-1993), poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2014), radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania (1998-2002). Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (od 2019 r.), przewodniczący Komisji Edukacji i Nauki oraz wiceprzewodniczący Komisji Kultury Sejmiku.

Piotr Korduba - historyk sztuki, dr hab. prof. UAM, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM, zajmuje się kulturą zamieszkiwania, wzornictwem, niemiecko-polskimi relacjami artystyczno-historycznymi, a także problematyką miejską Poznania. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, DAAD, członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń. Członek rady naukowej Instytutu Herdera w Marburgu, przewodniczący i wiceprzewodniczący programów grantowych Fundacji Rodziny Staraków, redaktor naczelny rocznika "Artium Quaestiones". Autor wielu artykułów i książek, w tym: Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych (2005), Sołacz. Domy i ludzie (2009, 2012), Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy (2012, wraz z A. Paradowską), a także Ludowości na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego (2013). Przygotował międzynarodową wystawę oraz publikację Ernst Stewner - niemiecki fotograf Polski / Ernst Stewner - ein deutscher Fotograf in Polen (2014, wraz z D. Poppem).

Piotr Marciniak - prof. dr hab. inż. architekt; urbanista, historyk architektury i konserwator, autor wielu budynków i kompleksów miejskich. Kieruje Zakładem Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Stypendysta Instytutu Herdera w Marburgu, członek Rady Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze obejmują ochronę dziedzictwa kulturowego, historię architektury XX wieku, transgraniczne i międzykulturowe uwarunkowania współczesnego dziedzictwa architektonicznego w Europie, a także teorię architektury. Jest autorem ponad 140 publikacji, w tym książek Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL (2010, Nagroda im. J. Łukaszewicza Posnaniana 2010) oraz Konteksty i modernizacje. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w PRL (2018). Kierownik projektu badawczego oraz jeden z kuratorów wystawy Poznań - Strasburg. Od imperialnych do europejskich powinowactw prezentowanej w Bibliotece Raczyńskich (2022). Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Docomomo, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS Polska) oraz European Architectural History Network (EAHN), wiceprezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Maria Teresa Michałowska-Barłóg - historyk sztuki, w latach 2005-2010 kierownik Muzeum Sztuk Użytkowych, oddziału MNP, długoletni kustosz działu Tkanin i Miniatur. Autorka i kuratorka wielu wystaw i artykułów z zakresu sztuki zwanej wcześniej dekoracyjną, kolekcjonerstwa, miniatury portretowej i scenografii teatralnej, m.in.: Miniatury, katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu (1995, razem z wystawą miniatur z kolekcji Tarnowskich ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu i ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie), Moda w dwudziestoleciu międzywojennym 1918-1939 w zbiorach polskich (2001), Gobeliny ze zbiorów Barbary Piaseckiej Johnson (2002), Kilimy polskie od XVIII do XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu (2008, pierwsza nagroda Izabella 2008 w kategorii Działalność Wystawiennicza), Z kolekcji Leona Wyczółkowskiego. Dar artysty dla Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu (2011), 100 lat Teatru Wielkiego w Poznaniu (2010, z Tadeuszem Bonieckim i Ryszardem Kają), Biżuteria artystyczna Marii i Ryszarda Kulmów (2012, z Barbarą Dolczewską), Zbigniew Kaja (1924-1983) (2013, red. albumu, Nagroda im. J. Łukaszewicza Posnaniana 2013). Kilka jej artykułów ukazało się też na łamach "Kroniki Miasta Poznania". Członek Rady Programowej przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w 2011-2016.

Filip Schmidt - socjolog, adiunkt na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu. Autor, współautor i współredaktor wielu prac naukowych. Zajmuje się przede wszystkim dwoma obszarami: praktyki życia codziennego, w szczególności zamieszkiwanie oraz relacje rodzinne i intymne, oraz praktyki związane z transportem i mobilnością. W przeszłości pracował też w obszarze edukacji i animacji kulturowej i artystycznej oraz socjologii sztuki, współtworząc monografie, raporty i artykuły na ten temat z Markiem Krajewskim, wspierając powstanie Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura. Jest współtwórcą Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (archiwum.edu.pl). Stypendysta DAAD w 2009 roku i Fundacji UAM w 2010 roku, laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za najlepsze prace magisterskie w 2006 roku (Nagroda im. Znanieckiego) i najlepsze publikacje książkowe w 2015 roku (Nagroda im. Ossowskiego) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie w 2013 roku za pracę Para, mieszkanie, małżeństwo: dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji, wydaną w 2015 roku w serii "Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej". Od 2015 roku jest radnym osiedlowym i przewodniczącym Zarządu Osiedla Jeżyce, zaangażowanym przede wszystkim w odnawianie i zazielenianie jeżyckich ulic, skwerów i boisk oraz działania na rzecz czystego powietrza.

Jan Skuratowicz (1946-2024) - historyk sztuki, prof. UAM, emerytowany pracownik Instytutu Historii Sztuki, badacz architektury rezydencjalnej w Wielkopolsce i architektury Poznania w XIX i XX wieku, autor książek, m.in. Dwory i pałace w Wielkim Księstwie  Poznańskim  (1975), Architektura Poznania 1890-1918  (1992), Secesja w Poznaniu (2000, 2010, 2022), Akademia Lubrańskiego. Pomnik wielkopolskiej kultury i nauki (2007, 2018) Pałac Górków  (2008) i Zespół willi miejskich przy ul. Mickiewicza w Poznaniu  (2010). Redaktor naukowy serii wydawniczej "Majątki Wielkopolskie", a także redaktor naczelny Biblioteki "Kroniki Miasta Poznania", w ramach której ukazuje się seria "Zabytki Poznania", za którą otrzymał honorowe wyróżnienie w Konkursie im. J. Łukaszewicza Posnaniana 2020. Były przewodniczący Wydziału Nauk o Sztuce PTPN. Radny miasta Poznania w latach 1990-1994 i 1998-2002 oraz ówczesny przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Poznania. W 2017 roku uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania. Profesor Jan Skuratowicz zmarł 14 kwietnia 2024 roku.