Informacja o planowanym zaproszeniu do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia odpadów kierowanych do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Poznaniu w okresie czerwiec - sierpień 2021 r.

Informacja o planowanym zaproszeniu do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia

1 - grafika artykułu
1

Miasto Poznań informuje, że w maju 2021 r. planuje ogłosić kolejne zaproszenie do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 kierowanych do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych ("ITPOK"), w okresie od czerwca do sierpnia 2021 r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o śledzenie zakładki "Aktualności" na stronach Wydziału Gospodarki Komunalnej www.poznan.pl/gk oraz stronie ITPOK www.suez-zielonaenergia.pl

sieci społecznościowe