5. Dwudziestolecie międzywojenne

162
Brzeski Olgierd W.: Leona Brzeskiego (Bank Cukrownictwa) memoriał do wicepremiera Stanisława Mikołajczyka. 1997 nr 2 s. 162-172, fot.
163
Dziamski Seweryn: Polityczne organizacje akademickie w Poznaniu w latach 1934-1939 w świetle sprawozdań sytuacyjnych wojewody poznańskiego. Część I. 1961 nr 1 s. 37-46. Część II. 1961 nr 3 s. 43-55.
164
Gulczyński Andrzej: Wizyty premiera i obrady rządu w Poznaniu w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej. 1993 nr 3/4 s. 224-244.
165
Gulczyński Andrzej: Zamek Cesarski w Poznaniu w świetle interpelacji poselskiej z 1921 r. 1996 nr 1 s.271-277.
167
Kaczmarek Zygmunt: Cyryl Ratajski i Ernst Wilms. Kulisy spotkania sprzed 60 laty. 1995 nr 1 s. 273-290.
168
Kolanowski Kajetan: Wybory do Sejmu - 4 marca 1928 roku w Poznaniu. Aneks: Referat o sytuacji przedwyborczej wygłoszony na konferencji starostów w Poznaniu w dniu 17 lutego 1928 r. 1972 nr 1 s. 31-52, tab.
169
Kowalski Ireneusz: Poznańska gmina żydowska w latach II Rzeczypospolitej. 1992 nr 1/2 s. 81-101, tab.
170
Leitgeber Sławomir: Rauty u Prezydenta [Poznania Cyryla Ratajskiego]. 1996 nr 4 s. 108-117, fot.
171
Makowski Edmund: Proces Alfreda Bema i towarzyszy w Poznaniu 1927 r. 1960 nr 3 s. 36-50, fot.
172
Makowski Edmund: Uniwersytet Robotniczy w Poznaniu 1923- -1926. 1961 nr 1 s. 47-54, fot.
173
Modrzejewski Józef: Tragiczna zima roku 1932. 1993 nr 1/2 s. 133-137.
174
Odznaka pułkowa 55. poznańskiego pułku piechoty dla miasta Poznania. 1924 s. 155-158.
175
Polak Bogusław: Wojsko Wielkopolskie w latach 1918-1920. Aneks: Wyjątki z rozkazów dziennych w sprawie podporządkowania Armii Wielkopolskiej. 1988 nr 4 s. 41-77, fot.
176
Prezydent Rzeczypospolitej w Poznaniu [Stanisław Wojciechowski]. 1924 s. 75-80.
177
Program regjonalizmu polskiego [oprac. przez Radę Naukową Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych]. 1926 s. 220-223.
178
Przeciw rozerwaniu Wielkopolski. [Sprawa odłączenia od woj. poznańskiego 6 powiatów]. 1924 s. 224-226.
179
Schramm Tomasz: Wizyta marszałka Ferdinanda Focha w Poznaniu. 1997 nr 3 s. 234-242, fot.
180
Szubański Rajmund: Poznańskie oddziały pancerne. Aneks: Bogusław Pawlak: Młodzież wielkopolska na pancernym szlaku. 1988 nr 3 s. 51-75, fot., map.


181
Śmiełowski Teodor: Morderstwo ks. Stanisława Streicha. 1993 nr1/2 s.138-141, fot.
182
Świtała Tadeusz: Poznań od połowy czerwca 1925 r. 1988 nr 1 s. 61-81, fot.
183
Świtała Tadeusz: Poznań w 1926 roku. (Część pierwsza). 1988 nr 2 s. 19- -50, fot., il. (Część druga). Aneksy: Protokół Nr 1 z zebrania zwołanego przez p. prezydenta miasta z dnia 2VII 1926 r. w sprawie urządzenia w Poznaniu Powszechnej Wystawy Krajowej w roku 1929; Przemówienie budżetowe C. Ratajskiego wygłoszone na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 15 XII 1926 r. (fragmenty). 1988 nr 3 s.89-113, fot.
184
Świtała Tadeusz: Poznań w 1927 r. (Część pierwsza). Aneksy: Odezwa Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego; Przemówienie C. Ratajskiego na inauguracyjnym posiedzeniu Towarzystwa (1 V 1927); Statut Towarzystwa "Powszechna Wystawa Krajowa w roku 1929"; Rada Nadzorcza; Adam Grzymała-Siedlecki: "Haussa na Wielkopolskę" (fragmenty). 1988 nr 4 s. 87-120, fot. Część druga. Aneks: Nowa dzielnica miasta powstanie na terenie PWK. 1989 nr 1 s. 57-79, fot., pl.
185
Waszak Stanisław: Kryzys w Poznaniu [1930 r.]. 1934 s. 421-437. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 325-336.
186
Wojtkowski A[ndrzej]: Ambasador angielski Edgar Vincent D'Abernon o przeniesieniu bazy operacyjnej do Poznania w r. 1920. 1932 s. 132-134.
187
Wojtkowski A[ndrzej]: Śmierć socjalisty poznańskiego na stokach cytadeli warszawskiej. 1932 s. 128-131.
188
Z pobytu generała Sikorskiego, prezesa Rady Ministrów w Poznaniu. 1923 s. 81-85.
189
Z pobytu Prezydenta Rzeczypospolitej [Stanisława Wojciechowskiego] w Poznaniu. 1924 s. 120-122.
190
[Zaleski Zygmunt]: Uroczystości Bolesławowskie [ku czci Bolesława Chrobrego]. 1925 s. 187-193.
191
Zniesienie fortyfikacyj i ograniczeń w Ob[ozie] War[ownym] Poznań [Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 4 1923 p.44]. 1923 s. 34.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej