Placówka naukowa i edukacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza znajduje się w zachodniej części miasta, na terenie dzielnicy Ogrody (nazwa pochodzi właśnie od tego obiektu). Jest to prawdziwa oaza różnorodności - rośnie tam ponad 6000 gatunków roślin, z niemal wszystkich stref klimatycznych ziemi. Posiada udokumentowane zbiory roślinne, służące celom naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym przedstawione w 10 działach tematycznych. Ogród Botaniczny UAM zajmuje powierzchnię 21,94 ha.

Pod szczególną ochroną znajdują się tam rzadko występujące w Poznaniu płazy - traszki zwyczajne. Zakres ochrony obejmuje między innymi zapobieganie obniżeniu poziomu wód
gruntowych, co ma uchronić stawy przed wyschnięciem, a także koszenie traw w odpowiednim czasie oraz w określony sposób oraz ustawienie tablic edukacyjnych. W kwietniu 2012 stworzono z topolowych beli schronienia dla płazów.

Jest to wzgórze znajdujące się na terenie rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko". To najwyższe wzniesienie Poznania jest całkowicie pokryte lasami. Jego wysokość bezwzględna
wynosi 154 m n.p.m., natomiast względna oscyluje w granicach 50-60 m. Przez szczyt przebiega żółty szlak turystyczny. U podnóża góry znajduje się zabytkowa aleja lipowa oraz Jest to wzgórze znajdujące się na terenie rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko". To najwyższe wzniesienie Poznania jest całkowicie pokryte lasami. Jego wysokość bezwzględna
wynosi 154 m n.p.m., natomiast względna oscyluje w granicach 50-60 m. Przez szczyt przebiega żółty szlak turystyczny. U podnóża góry znajduje się zabytkowa aleja lipowa oraz

Liczba wyników na stronie
10