Traszki ratajskie

Pod szczególną ochroną znajdują się tam rzadko występujące w Poznaniu płazy - traszki zwyczajne. Zakres ochrony obejmuje między innymi zapobieganie obniżeniu poziomu wód
gruntowych, co ma uchronić stawy przed wyschnięciem, a także koszenie traw w odpowiednim czasie oraz w określony sposób oraz ustawienie tablic edukacyjnych. W kwietniu 2012 stworzono z topolowych beli schronienia dla płazów.

t - grafika artykułu
t

Pod szczególną ochroną znajdują się tam rzadko występujące w Poznaniu płazy - traszki zwyczajne. Zakres ochrony obejmuje między innymi zapobieganie obniżeniu poziomu wód
gruntowych, co ma uchronić stawy przed wyschnięciem, a także koszenie traw w odpowiednim czasie oraz w określony sposób oraz ustawienie tablic edukacyjnych. W kwietniu 2012 stworzono z topolowych beli schronienia dla płazów.