Ogród Botaniczny UAM

Placówka naukowa i edukacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza znajduje się w zachodniej części miasta, na terenie dzielnicy Ogrody (nazwa pochodzi właśnie od tego obiektu). Jest to prawdziwa oaza różnorodności - rośnie tam ponad 6000 gatunków roślin, z niemal wszystkich stref klimatycznych ziemi. Posiada udokumentowane zbiory roślinne, służące celom naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym przedstawione w 10 działach tematycznych. Ogród Botaniczny UAM zajmuje powierzchnię 21,94 ha.

t - grafika artykułu
t

Placówka naukowa i edukacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza znajduje się w zachodniej części miasta, na terenie dzielnicy Ogrody (nazwa pochodzi właśnie od tego obiektu). Jest to prawdziwa oaza różnorodności - rośnie tam ponad 6000 gatunków roślin, z niemal wszystkich stref klimatycznych ziemi. Posiada udokumentowane zbiory roślinne, służące celom naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym przedstawione w 10 działach tematycznych. Ogród Botaniczny UAM zajmuje powierzchnię 21,94 ha.