Konkurs plastyczny "Bądź Sprawiedliwy" dla uczniów poznańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

Do 30 kwietnia czekamy na prace w formie plakatu przedstawiającego znak/logo jednego z systemów certyfikacji Fair Trade lub kompozycję kilku znaków. Praca powinna zawierać także krótkie hasło promujące ideę Sprawiedliwego Handlu.

Hasło promujące ideę Sprawiedliwego Handlu umieszczone może być powyżej i/lub poniżej, albo dookoła znaków/logotypów, nie może jednak zakrywać ich powierzchni.

Symbol certyfikatu Fairtrade - grafika artykułu
Symbol certyfikatu Fairtrade

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów plakatu przedstawiającego znak/logo jednego z systemów certyfikacji Fair Trade lub kompozycję kilku znaków. Praca powinna zawierać także krótkie hasło promujące ideę Sprawiedliwego Handlu.

Plakat może być wykonany dowolną techniką:

  • namalowany farbami np. plakatowymi, olejnymi,
  • namalowany kredkami,
  • wyklejony włóczką, kolorowym papierem, materiałami z recyclingu,
  • patchwork,
  • inną techniką rękodzielniczą.

Format plakatu: min A1 (594 mm x 841mm), max A0 (841mm x 1189mm). Układ pionowy. Dopuszczalne są wszystkie rozmiary pomiędzy podanymi granicznymi, z zachowaniem proporcji.

Warunkiem udziału w konkursiejest wykonanie i dostarczenie prac w terminie.

Termin dostarczenia prac: 30.04.2018 r.

Miejsce dostarczenia prac: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, adres: ul. Gronowa 22a, pok. 104 (1 piętro) lub pok. 202 (2 piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Uczestnicy podzieleni zostaną na 3 grupy wiekowe:

  • Grupa 1 - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
  • Grupa 2 - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
  • Grupa 3 - uczniowie klas 7 szkół podstawowych oraz klas 2 i 3 szkół gimnazjalnych

Plakaty będą oceniane całościowo - część plastyczna i hasło promujące Sprawiedliwy Handel razem.

Komisja konkursowa oceni zgodność pracy z tematyką konkursu, estetykę wykonanego plakatu oraz zrozumiałe i ciekawe przekazanie tematu.

W każdej grupie wiekowej wybrane zostaną max 3 prace (1, 2 i 3 miejsce).

Wszyscy autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i drobne upominki w postaci zestawów produktów certyfikowanych Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade).

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy, w holu budynku głównego Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim.

Najlepszy plakat będzie prezentowany w formie Citylightów w przestrzeni Poznania.

Sprawiedliwy Handel (and. Fair Trade) to forma pomocy rozwojowej dla drobnych wytwórców z krajów rozwijających się upowszechniana przez organizacje pozarządowe i firmy przy udziale licznej rzeszy wolontariuszy i świadomych konsumentów. Poprzez zakupy produktów spożywczych, wyrobów rękodzieła, bawełny i kwiatów pochodzących od certyfikowanych producentów możemy przyczynić się do uzyskiwania przez plantatorów i drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa godnych wynagrodzeń za pracę i poprawy ich warunków życia. Zachowanie standardów Sprawiedliwego Handlu jest potwierdzane przez funkcjonujące na świecie niezależne systemy certyfikacji. Do najbardziej rozpowszechnionych systemów w Europie należą: Fairtrade, WFTO Guaranteed Fair Trade, Eco Cert Fair Trade, Fair for Life, Naturland Fair.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w promocji idei Sprawiedliwego Handlu, Poznań w 2012 roku uzyskał pierwszy w Polsce tytuł Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu. Status taki posiada ponad 2000 miast w 34 krajach świata. Uczestniczą one w międzynarodowej kampanii Fair Trade Towns, której celem jest budowa wrażliwości mieszkańców na problemy drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa oraz popularyzacja odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwości w handlu.

Załączniki

sieci społecznościowe