Oddział Ocen Oddziaływania (V). Kontakt telefoniczny do pracowników Oddziału Ocen Oddziaływania: poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 10.00 i 13.30 - 15.30

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. Izabela Dutkowiak kierownik Oddziału 213 +61 8784070 izabela_dutkowiak@um.poznan.pl
2. Kamila Bogucka ds. koordynacji opinii i uzgodnień 103 +61 8784083 kamila_bogucka@um.poznan.pl
3. Joanna Grześkowiak ds. ocen oddziaływania zastępstwo za N.K. 103 +61 8784083 joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl
4. Natalia Kaczmarek ds. ocen oddziaływania zastępstwo za A.S. 103 +61 8784081 natalia_kaczmarek@um.poznan.pl
5. Natalia Kotus ds. ocen oddziaływania 103 +61 8784081 natalia_kotus@um.poznan.pl
6. Agata Stoińska ds. ocen oddziaływania 103 +61 8784081 agata_stoinska@um.poznan.pl
7. Katarzyna Świderska ds. ocen oddziaływania 103 +61 8784081 katarzyna_swiderska@um.poznan.pl
8. Katarzyna Wacławek ds. ocen oddziaływania 103 +61 8784083 katarzyna_waclawek@um.poznan.pl