Oddział Ochrony Zieleni (III). Kontakt telefoniczny do pracowników Oddziału Ochrony Zieleni: wtorek-piątek w godz. 8:00-15:30

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. Wojciech Potapowicz kierownik Oddziału 213 +61 8784070 wojciech_potapowicz@um.poznan.pl
2. Grażyna Andryszak ds. ochrony zieleni 107 +61 8784592 grazyna_andryszak@um.poznan.pl
3. Renata Baranowska ds. ochrony zieleni 107 +61 8784065 renata_baranowska@um.poznan.pl
4. Piotr Danielczak ds. ochrony zieleni 107 +61 8784063 piotr_danielczak@um.poznan.pl
5. Agnieszka Jaruga-Stelmach ds. ochrony zieleni 107 +61 8784065 agnieszka_stelmach@um.poznan.pl
6. Joanna Kościelniak ds. ochrony zieleni 107 +61 8784065 joanna_koscielniak@um.poznan.pl
7. Daria Mańczak ds. ochrony zieleni 106 +61 8784063 daria_manczak@um.poznan.pl
8. Agnieszka Rzeźnik ds. ochrony zieleni 107 +61 8784592 agnieszka_rzeznik@um.poznan.pl
9. Łukasz Sobkowiak ds. ochrony zieleni 106 +61 8784065 lukasz_sobkowiak@um.poznan.pl
10. Natalia Springer ds. ochrony zieleni 107 +61 8784065 natalia_springer@um.poznan.pl
11. Monika Szymkowiak ds. ochrony zieleni 106 +61 8784063 monika_szymkowiak@um.poznan.pl
12. Katarzyna Walkiewicz ds. ochrony zieleni 106 +61 8784063 katarzyna_walkiewicz@um.poznan.pl