Zmiany w systemie Nabór-Żłobek

1 września 2022 r. nastąpi zmiana sposobu logowania użytkowników (rodziców/opiekunów prawnych) do systemu Nabór-Żłobek. Dotychczasowy sposób logowania na konta wniosków z podaniem pary danych identyfikujących - login/hasło zostaje zastąpiony przez logowanie za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. I tylko tak można będzie się dostać do konta.

sala w żłobku, duzo kolorowych zabawek, klocków, ludzików, leżaczek i konik do skakania - grafika artykułu
Żłobek Niezapominajka na Strzeszynie.

Wprowadzone już do systemu wnioski dzieci, rodzic/opiekun prawny musi zaimportować na konto jakie zostanie utworzone po pierwszym logowaniu przez Węzeł Krajowy. Jeżeli tego nie zrobimy, wnioski wygasną po dacie ważności ich obowiązywania. 

Węzeł Krajowy, to projekt elektronicznego systemu identyfikacji mający służyć do szybkiego i zdalnego załatwiania swoich spraw urzędowych. Jeden integralny system łączy w sobie wiele usług działających dziś osobno. System ten umożliwia korzystanie z jednego uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł podczas wypełniania urzędowych pism, składania wniosków czy moderacji konta. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej dostępny i promowany jest pod nazwą "login.gov.pl". Pod tym adresem można się też dowiedzieć więcej na temat Węzła Krajowego.

W załączniku instrukcja dotycząca logowania.

opr

Załączniki

sieci społecznościowe